El projecte experimental d’Adapt@+T19 desenvolupa, entre altres línies, l’Estratègia Territorial per a l’ocupació de la Comarca d’Utiel-Requena. Gràcies a les accions i estratègia de participació dutes a terme, s’ha detectat com a necessitat enfortir la territorialitat. La inclinació a un territori, al seu patrimoni cultural i mediambiental, l’arrelament, són fonamentals per al desenvolupament endogen de l’emprenedoria, generar atractiu i atraure iniciatives exteriors.

Per la crisi generada per la Covid-19 les accions d’aproximació al teixit empresarial comarcal, amb especial representativitat en els fòrums dels sectors comercials i turístic, han permés delimitar i fer front a les necessitats detectades, sobretot pel que fa a la sensibilitat amb el consum de proximitat, element molt en concordança amb la territorialitat abans esmentada.

Per això, un dels objectius plantejats va ser el d’impulsar el valor de la territorialitat comarcal, fonamentalment a través de donar a conéixer la marca turística “Tierra Boval”. Finalitats:

• Establir sinergies de treball en xarxa entre els diferents sectors econòmics de la comarca Utiel-Requena

• Sensibilitzar a la població local amb els valors comarcals, caracteritzats en el Decàleg turístic de la marca “Tierra Boval”

• Projectar a l’exterior la marca de destinació turística, situant-la en els entorns de comunicació millor posicionats a la Comunitat Valenciana

• Com a suma de totes aquestes, impulsar el turisme com a sector econòmic transversal que permet el desenvolupament empresarial i la generació d’ocupació

Les accions dutes a terme van consistir a establir concursos de fotografia, englobats en la campanya del projecte Adapt@+T19, #TuComarcaTuFuturo, organitzats en dos etapes. Una primera de sensibilització i promoció interna del comerç i serveis enoturístics de proximitat, “(re)descobreix el teu Comerç i Enoturisme”, desenvolupada en Facebook, i l’última, desenvolupada en Instagram, “#ConcursoTierraBobal” focalitzada en els valors de la marca de destinació turística “Terra Boval”. Tots dos concursos capten als grups més familiaritzats amb les TIC i la cultura digital online, buscant acostar-se als joves. La repercussió en les xarxes socials ha sigut excel·lent, sumant en els últims mesos un impacte de més de 200.000 visites amb un total de 70 participants que han pogut gaudir de diversos premis, aportats de manera desinteressada per l’entramat empresarial comarcal.

La projecció del territori a l’exterior es va focalitzar cap a la participació de la marca de destinació turística en la campanya de comunicació “El Turisme que volem”, desenvolupada per diverses de les principals capçaleres de la Comunitat Valenciana, Grup Premsa Ibèrica. Es va tractar d’una acció de promoció turística enfocada a l’atracció i consum del producte turístic de la Comunitat Valenciana.

A mesura que la nova normalitat s’ha anat imposant, es recupera l’atenció presencial, sumada a la modalitat digital instaurada en els últims mesos, dels serveis del projecte experimental Adapt@+T19: coaching per a l’emprenedoria, prospecció d’empreses, orientació laboral, sensibilització digital i TIC per a l’ocupació. Les línies abasten la totalitat dels nou municipis de la comarca, amb acostament físic a cadascun d’ells, compaginant l’atenció i el treball amb usuaris en canals presencials i on-line, acostant els serveis a tots els municipis i variant segons les necessitats dels diferents usuaris.

L’acostament global a la Comarca d’Utiel-Requena, a partir de la participació dels actors i la ciutadania del territori, mitjançant l’impuls de la marca turística, constitueix una manera de fomentar la territorialitat cap a l’exterior amb la seua projecció, així com dins d’ella mitjançant l’arrelament.

A l’espera de les dades estadístiques del període postvacacional, la sensació general en el territori és positiva en aprofitar les oportunitats existents enfront de les incerteses de la campanya estival en l’entorn post Covid-19.

Leave a Reply