Banner Avalem Territori
Imatge capçalera historial missions

ALTRES ACCIONS: HISTORIAL

1

2017

Elaboració dels diagnòstics territorials del mercat laboral valencià.
2

2018

Emprendiment de noves accions, orientades al disseny i anàlisi d'estratègies sectorials-territorials.
3

2019

Actualització de bases de dades, anàlisi de projectes experimentals i assessorament als pactes.
4

2020

Accions d'assessorament, informació i conscienciació, anàlisi de projectes experimentals i radiografia de la formació en el territori.