Banner Avalem Territori
Imagen Tomatera

QUÈ ÉS AVALEM TERRITORI: UN OBSERVATORI DEL MERCAT LABORAL DES D'UNA PERSPECTIVA TERRITORIAL

Avalem Territori és una iniciativa impulsada per Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana, coordinada per la Universitat de València i amb la participació de la Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló. Té com a objectiu adequar les polítiques d’ocupació al territori i als sectors productius valencians.
Avalem Territori va nàixer en 2017 com una aposta per la dinamització econòmica i el foment de l’ocupació, a partir d’un diagnòstic rigorós i participatiu del mercat laboral des d’una perspectiva territorial.
El projecte ha reunit especialistes d’aquestes tres universitats públiques en els seus diferents camps d’investigació, el territori i l’ocupació, i a tècnics de les administracions, organismes i entitats locals, que han intervingut en tot el procés d’anàlisi, planificació estratègica i definició de les accions que integren els Pactes per l’Ocupació.

El projecte ha reunit especialistes d'aquestes tres universitats públiques en els seus diferents camps d'investigació

La consideració de les singularitats de cada territori i de les sinergies entre ells és clau per a la formulació d’estratègies de desenvolupament local dirigides a afavorir més ocupació i de més qualitat. No hi ha dos territoris idèntics, ni per les seues condicions de partida ni pels resultats que han aconseguit o aconseguiran.
Aquesta és la raó per la qual, des de Avalem Territori, es va impulsar un diagnòstic del mercat laboral, a través de tres àrees de treball: la identificació dels recursos locals per a la creació d’ocupació; els processos d’innovació amb capacitat d’impulsar el desenvolupament territorial; i les xarxes que funcionen com a eixos vertebradors de l’activitat econòmica de cada àmbit geogràfic.
Tenint en compte aquestes àrees de treball, es van establir 10 objectius estratègics dirigits a crear més ocupació i de més qualitat.
En l’anàlisi es van distingir 18 àrees funcionals, distribuïdes en quatre categories: àrees urbanes integrades, àrees funcionals litoral-interior, àrees funcionals de l’interior, i àrees funcionals singulars.
En l’actualitat, s’està treballant en 26 Pactes Territorials per l’Ocupació: 11 a la província de València, 10 a la província de Castelló, i 5 a la província d’Alacant.
La crisi sanitària provocada pel coronavirus i les seues greus conseqüències econòmiques sobre l’ocupació han portat a integrar en el diagnòstic realitzat la perspectiva COVID-19 en la planificació prevista.