Banner Avalem Territori
Imatge capçalera historial missions

2019

En 2019 es van continuar les accions empreses en anys anteriors, actualitzant la base de dades i seguint avant amb el disseny d’estratègies territorials d’ocupació, l’avaluació de projectes experimentals i l’assessorament als pactes.

A més, es van realitzar diverses anàlisis:

  • Una anàlisi de la innovació territorial, destacant l’impacte de les noves tecnologies en el mercat laboral. Es van realitzar estudis pilot en nou territoris (sobre agricultura, viticultura, horticultura, indústria, tèxtil i turisme) i es van identificar els processos d’innovació territorial i la relació entre sectors econòmics i territori.
  • Una anàlisi dels mercats locals de treball (MLT), tenint en compte les àrees funcionals en funció dels desplaçaments per motiu laboral, diaris i regulars (‘moviments pendulars laborals’).
  • Una radiografia de la formació en el territori.