Banner Avalem Territori
Imatge capçalera necessitats formatives missions

NECESSITATS FORMATIVES

Les polítiques d’ocupació precisen el coneixement previ dels nivells formatius de la població activa, així com les demandes presents i futures que caracteritzen el mercat laboral en un territori determinat.
És per això que una de les comeses del projecte Avalem Territori és la realització de balanços formatius per a cada territori identificat amb els Pactes Territorials per l’Ocupació. Aquests balanços, confeccionats pels equips universitaris i amb la col·laboració dels tècnics d’aquests Pactes, es converteixen així en instruments fonamentals per al disseny de programes formatius adaptats a les singularitats comarcals.