Banner Avalem Territori
Imatge capçalera historial missions

2020

La planificació de Avalem Territori per a 2020 inclou accions de continuïtat, revisió i altres noves:

  • Ampliació i actualització de la base de dades i variables, per a territoris innovadors, projectes experimentals, formació, etc.
  • Accions d’assessorament per a la confecció de les estratègies per a l’ocupació en el territori.
  • Accions d’informació i conscienciació en el territori per a la creació de nous Pactes per l’Ocupació amb la finalitat d’abastar l’àmbit de tota la Comunitat Valenciana.
  • Anàlisi dels projectes experimentals de 2019 i elaboració d’un sistema d’indicadors.
  • Radiografia de la formació en el territori. Anàlisi de les necessitats i les ofertes formatives (Formació Professional del Sistema Educatiu i Formació Professional per l’Ocupació); balanç definitiu per territoris (Acords per ocupació, Mancomunitats, etc.); participació d’altres organismes i institucions en l’anàlisi formativa: CEV, Conselleries i Direccions Generals, Sindicats, etc.; establiment d’una xarxa d’agents, actors del territori, que complementen la xarxa de cada Pacte d’Ocupació; i disseny d’un sistema de seguiment dels actors territorials en els processos de participació i consulta.
  • Estudi de l’impacte de les noves tecnologies en el mercat laboral i el territori (Fase II). Anàlisi de nou territoris, en funció de la seua especialització econòmica (sistema agrícola, sistema industrial i terciari avançat i sistema turístic).