Banner Avalem Territori
Imatge capçalera historial missions

2018

En 2018, a més de donar continuïtat a les accions impulsades en 2017, es van emprendre noves accions:

  • Disseny d’estratègies territorials per al foment de l’ocupació, tenint en compte la contribució al desenvolupament de les competències o habilitats individuals; les noves activitats econòmic-productives i millora de les existents; les activitats de suport al sistema productiu; les xarxes formals i informals definitòries del capital social i relacional; la generació d’innovacions en el territori; i el grau de participació de sindicats, patronal i altres actors de la societat civil.
  • Avaluació de polítiques i accions.
  • Estudis sectorials-territorials.