ActualitatConsorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco SudPactesPactes València

Taller: ‘Aprofita, que la teua experiència val’

By 08/02/2021February 15th, 2021No Comments

Un dels perfils detectats de persones en l’ACCO Horta Sud és l’integrat pel col·lectiu de persones amb experiència laboral àmplia, el hàndicap de la qual a l’hora de trobar un treball, comença a ser l’edat. I és que la mitjana de les persones usuàries de l’ACCO és de 52 anys, en el cas d’homes, i de 45 anys, en el cas de dones.

Si bé l’edat pot representar un gran problema per a aquells treballs de baixa qualificació oferits per les empreses de la comarca Horta Sud (l’any 2019 el nombre total de contractes va ser de 153.795 contractes), no és menys cert que, en alguns, es demana cert grau de responsabilitat, compromís i autonomia amb l’empresa d’acord amb valors adquirits a través d’una experiència prèvia.

Horta Sud2 Enero 21Contractes realitzats per mes de l’any. Font: SEPE. 2017-19

Per això ens va semblar interessant elaborar un taller destinat a persones que senten que l’edat pot ser una barrera d’accés a l’ocupació, posant l’accent en el fet que la ‘experiència’ dels treballadors aporte valor a l’empresa. També va destinat a persones que es dediquen a l’orientació laboral, perquè està en la nostra ment poder replicar el curs subministrant-los els materials i metodologia d’aquest taller.

El taller té per objectiu crear una estratègia de cerca de treball diferenciada i especifica dels treballadors de més edat que pose en valor l’experiència, la maduresa personal i la pròpia xarxa de contactes. I també proporcionar eines per a véncer les objeccions de les empreses ocupadores respecte a l’edat en els processos de selecció.

Consta de 5 mòduls: Coneix les teues fortaleses i competències, Cerca d’oportunitats, Planifica les teues accions, Claus i eines específiques per a l’increment d’oportunitats i Supera amb èxit el procés de selecció.

El taller s’imparteix mitjançant una plataforma eminentment on-line, amb una guia d’ús i la supervisió de dos tècnics per a assistir a les persones usuàries. En ella es pengen els continguts, exercicis i dinàmiques, qüestionaris i avaluacions de compliment dels objectius.

També, se li facilita l’accés a un formulari amb la finalitat de conéixer el seu grau d’ocupabilitat i el perfil de persona en desocupació, per a així poder orientar-li adequadament.

La duració del taller és d’un total de 20 hores, entre els dies 15 de gener a 5 de febrer de 2020.

Leave a Reply