ActualitatPacte Local per l'Ocupació Castelló de la PlanaPactesPactes Castelló

Castelló CREA concedeix 588.000€ a empreses del teixit productiu local al llarg de l’any 2020

By 08/02/2021February 15th, 2021No Comments

Castelló CREA aposta pel teixit empresarial de la ciutat. Durant l’any 2020 ha concedit un total de 588.000€ a empreses del teixit productiu local a través de les línies d’ajuda, amb les quals, a més, ha aconseguit impulsar 191 llocs de treball.

Des de 2017 Castelló CREA contempla, entre les seues actuacions estratègiques, línies d’ajudes a les empreses locals. Durant l’any 2020, marcat per la pandèmia sanitària, el consistori ha reforçat aquestes línies d’actuació mitjançant el Pla Castelló Contracta. El principal objectiu de les línies d’ajuda és consolidar i impulsar el teixit productiu, a més de minimitzar les conseqüències dramàtiques de la crisi ocasionada per la Covid-19. A continuació es presenten les ajudes concedides:

• Projectes d’ocupació. Se subvenciona el desenvolupament i execució de projectes d’ocupació en el municipi per part d’entitats privades del tercer sector d’acció social, com ara associacions i fundacions, així com les federacions o associacions que les integren. Per al que s’han concedit 45.000€.
http://www.castello.es/web20/archivos/menu2/705/bases_reguladoras_y_convocatoria_subvenciones_proyectos_empleo_2020.pdf

 

• Creació i consolidació d’empreses. Se subvencionen les despeses de posada en marxa de les empreses, despeses d’assessoria, de material no inventariable, de formació, de promoció i difusió de l’activitat empresarial, així com un percentatge màxim del 10% de les despeses de llum, aigua, telefonia i assegurança del local i del 20% de les despeses de lloguer del centre de treball, la contractació de persones treballadores i altes en règim de persones treballadores autònomes, totes dos per un mínim de sis mesos. Per açò s’han concedit 18.000€.
http://www.castello.es/web20/archivos/menu2/705/bases_reguladoras_subvenciones_apoyo_empresas_2020.pdf

 

• Innovació social. Foment i impuls de projectes d’innovació social, realitzats per part d’entitats privades, empreses, associacions, federacions, confederacions o agrupacions de les mateixes que desenvolupen projectes o programes d’acció social. Per açò s’han concedit 75.000€.
http://www.castello.es/web20/archivos/menu2/705/bases_reguladoras_concesion_subvenciones_proyectos_innovacion_social_2020.pdf

 

• Impuls a la contractació. Es subvencionen les noves contractacions laborals, modificació contractual amb increment de jornada laboral o renovació de contracte laboral (incloses les persones acollides a un ERTE), amb una duració mínima de sis mesos a comptar des del 14 de març, realitzades per persones autònomes, entitats d’economia social, microempreses i pimes amb fins a 50 treballadors. Per açò s’han concedit 420.000€.
https://www.castello.es/descargas/agencia_desarrollo_local/bases_ayudas_impulso_empleo_plan_castello-contrata.pdf

 

• Recuperació del talent. Se subvencionen les noves contractacions de professionals qualificats vinculats a Castelló que, residint fora de la nostra Comunitat Autònoma o a l’estranger, vulguen retornar, amb una duració mínima de 18 mesos a jornada completa. Per açò s’han concedit 30.000€.
https://www.castello.es/descargas/agencia_desarrollo_local/bases_ayudas_impulso_empleo_plan_castello-contrata.pdf

Leave a Reply