Acord comarcal en matèria d'ocupació i desenvolupament local en la Marina AltaActualitatPactesPactes Alacant

PACTE’MA presenta els resultats dels projectes experimentals durant aquest últim període

By 17/05/2021No Comments

El territori de la Marina Alta consolida una altra anualitat (oct’20-març’21) dels Projectes Experimentals amb avanços notables en els sectors més castigats per la Covid19.

Observatori Marina Alta, Xarxa Agrícola, Punt Nàutic i Passaport Marina Alta són els 4 projectes experimentals presents a la comarca de la Marina Alta en l’actualitat, els quals incideixen en cadascun dels sectors productius clau del desenvolupament territorial. Coincidint amb la finalització de l’última convocatòria d’aquest programa (octubre 2020 a març 2021) es van presentar les principals fites o objectius aconseguits per cadascun d’ells.

L’Observatori Marina Alta, eina web que aglutina la informació estadística existent dels municipis de la comarca, tanca aquesta convocatòria amb pràcticament 100 indicadors repartits per 16 àrees temàtiques amb dades provinents de més de 30 fonts oficials, la qual cosa suposa comptar amb una eina amb més de 600.000 dades municipals, quasi 4.000 gràfics i 97 taules de dades. A més, durant aquest últim període, s’han redoblat esforços per a monitorar l’evolució de la covid-19 amb més de 30 indicadors, tant des d’un punt de vista sanitari com laboral, i enfocats a ajudar en la reactivació econòmica de la Marina Alta.

Aquesta dotació de dades i indicadors ha vingut acompanyada d’un treball en la dimensió d’assessorament i suport a la labor dels diferents agents que operen en el nostre territori en cadascuna de les seues especialitats (territorial, laboral, econòmica, social, educativa, etc.) amb el servei d’informes ad hoc, informes sectorials i sol·licitud de dades específiques, utilitzat cada vegada més.

La Xarxa Agrícola, projecte innovador dins del sector agroalimentari, ha continuat l’estratègia de potenciació del mercat local, d’estímul de la demanda i d’enfortiment de la producció agrícola, mitjançant l’expansió i intensificació de les “microxarxes”, mètode basat en la connexió dels diferents agents agroalimentaris de la comarca que afavoreix tant la cooperació i la circulació de productes agraris com l’intercanvi d’idees i de coneixement entre ells.

Així, durant aquest últim període, amb la mediació de l’equip de la Xarxa Agrícola s’han realitzat 59 comandes a productors locals, és a dir, més de 80.000 kg i 56.000 € facturats. S’han adherit 12 nous actors del sector agroalimentari i s’ha signat un conveni de col·laboració amb una empresa de la zona per a fomentar el consum de producte de proximitat en els menjadors escolars. A més, s’ha col·laborat en la gestió de 20 parcel·les dins del programa de Banc de Terres; s’han aplicat més de 660 tones de residu verd dins del projecte Biomassa; i s’han atés més de 60 consultes a actors i agents del sector agroalimentari.

Durant el desenvolupament d’aquesta fase del Punt Nàutic ha quedat palés el canvi d’enfocament del qual se li ha dotat al projecte, dirigint els esforços cap a la creació d’activitat econòmica dins del sector marítim (nàutic i pesquer), en part supeditat a la pandèmia de COVID-19, i en part com a resposta a la demanda dels agents territorials.

L’equip tècnic del Punt Nàutic ha treballat diversos fronts, connectant els agents de la producció pesquera entre ells i, també, amb la resta dels agents del sector marítim-pesquer; promocionant el producte de proximitat entre el sector alimentació (comerç i distribució, col·lectivitats, etc.) per a estimular la demanda de producte local, fomentant transaccions comercials o donant visibilitat al sector marítim mitjançant, per exemple, la participació en jornades; sempre sense deixar de costat l’origen del projecte, la formació.

Finalment, pel que fa al projecte Passaport Marina Alta, el resultat més important en aquesta fase ha sigut la consolidació del Comité de treball després de les dos sessions realitzades al novembre i febrer. En elles s’ha posat de manifest que hi ha predisposició per part dels col·lectius involucrats en turisme per a treballar junts en nom d’un model turístic més sostenible i concorde a les necessitats actuals del territori.

S’ha treballat en la web d’informació turística, adequant-la als criteris establits pel Comité assessor, i en col·laboració amb l’entitat La MACMA i amb el Taller d’ocupació de CREAMA. La web informativa de Passaport Marina Alta s’està construint amb la finalitat de servir de via de difusió a tot el teixit empresarial turístic de la Marina Alta i alhora un lloc on estiguen representats tots els municipis i mostrar tota la xarxa de recursos turístics existents a la comarca, aprofitant l’impuls de les noves tecnologies per a donar-los visibilitat i fer-los més atractius.

En la contínua investigació, s’aprofundeix en les APP turístiques i projectes avançats que donen al projecte nous enfocaments per a continuar creixent i construint el projecte que van plasmar en el Diagnostique Territorial realitzat en 2017 fomentat per PACTE’MA i executat per CREAMA.

Leave a Reply