ActualitatPacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat LitoralPactesPactes Castelló

OBSEDI dinamitza la plataforma “I jo també” que incentiva la inserció laboral de les persones amb diversitat funcional

By 26/10/2021No Comments

Els ajuntaments de Benicarló, Vinaròs i Peníscola han encarregat al grup de treball OBSEDI que coordinen les diverses institucions i associacions que atenen a les persones amb diversitat funcional amb la finalitat de afavorir la inclusió laboral d’aquest col·lectiu.

Una de les tasques que ha de desenvolupar tot Pacte Territorial per l’Ocupació ha de ser la de coordinar, crear sinergies i afavorir la relació entre els diversos actors que treballen en el territori. En aquest context, les regidories de serveis socials dels ajuntaments de Benicarló, Vinaròs i Peníscola van encarregar al grup de treball OBSEDI, en primer lloc dinamitzar la plataforma I JO TAMBÉ conformada per institucions i associacions que s’ocupen de tutelar, formar, i integrar en la societat a persones amb diversitat funcional física, psíquica i sensorial i amb malalties mentals. Aquesta plataforma té com objectiu principal integrar laboralment el col·lectiu de persones amb discapacitat perquè aquests individus puguen realitzar-se com ciutadans de ple dret amb independència personal i econòmica. En segon lloc, estudiar quina estructura de funcionament és la més adient per alinear els interessos de les diverses agrupacions i institucions que pertanyen a I JO TAMBÉ.

Hem de tindre en compte que aquesta plataforma està conformada per actors tant diversos com centres de formació i ocupacionals de persones amb diversitat funcional o amb malalties mentals i per associacions públiques i privades de famílies i de persones amb discapacitat psíquica i física.

Encara que la plataforma I JO TAMBÉ té dos objectius clars. Per una banda integrar laboralment els col·lectius de persones amb diversitat funcional i per altra banda sensibilitzar els empresaris per afavorir la contractació d’aquestes persones.

Les diverses sensibilitats i interessos de les institucions i associacions que la conformen fan que no s’arribe a consensos en quant als objectius operacionals i en la manera de encarar-los. Es per això que l’àrea d’orientació del grup de treball OBSEDI ha començat amb un treball de camp consistent, en primer lloc, en entrevistes personals amb els principals actors de l’àmbit de les institucions i associacions, tant públiques com privades. Per abordar aquesta tasca s’ha confeccionat un qüestionari on es requerix informació que va des de quina ha de ser la finalitat de la plataforma fins de quin tipus d’estructura orgànica s’ha de dotar a l’organització, passant per determinar quins són els col·lectius amb més dificultat d’integrar laboralment o quines accions realitzen cadascuna de les associacions per integrar laboralment als diversos col·lectius. En segon lloc, s’ha fet una prospecció de models implementats tant a nivell provincial com autonòmic i nacional. Des d’OBSEDI s’entén que cal que els objectius i estructura orgànica de la plataforma siguen escollits i desenvolupats amb el consens de totes les institucions i associacions involucrades i que la nostra obligació és la de aportar la metodologia que afavorisca la presa de decisions de manera ordenada, eficaç i consistent. És a dir, cal que proveïm de la informació necessària perquè els diversos representants preguen les millors decisions. I finalment, també s’ha estudiat la demografia d’aquestos col·lectius i les estadístiques laborals per quantificar el col·lectiu de discapacitats en disposició d’accedir al mercat laboral en totes les seues classificacions.

Les conclusions d’aquest estudi es presentaran el proper 5 d’octubre a les regidories de serveis socials i a les diverses associacions i institucions. De l’estudi del informe i el posterior debat esperem que obtinguem les línies d’actuació per refundar la plataforma I JO TAMBÉ que permetrà enriquir la vida de les persones amb tot tipus de diversitat funcional al millorar de manera radical la seua integració laboral.

Leave a Reply