Acord territorial d'ocupació a la Comunitat Valenciana Terme Municipal d'ElxActualitatPactesPactes Alacant

Nou impuls al Centre Municipal de formació de l’Ajuntament d’Elx

By 22/11/2023No Comments

L’Ajuntament d’Elx està impulsant durant 2023 el Centre Municipal de Formació, ampliant les seues instal·lacions i les especialitats que s’imparteixen.

El 18 de juliol l’alcalde d’Elx va visitar les instal·lacions del Centre Municipal de Formació, donant la benvinguda als alumnes i al professorat dels programes mixtos d’ocupació i formació, concretament T’Avalem Elx III i el Taller d’Ocupació Elx XVI. Així mateix, va aprofitar l’ocasió per a recollir les impressions del personal municipal que allí està destinat.

Els programes mixtos d’ocupació i formació permeten alternar l’aprenentatge amb la realització d’un treball remunerat a l’Ajuntament d’Elx, duent a terme projectes d’utilitat pública o interés social, com ara instal·lació de plaques solars en edificis municipals i condicionament del vessant del riu Vinalopó. En finalitzar, s’obtenen els següents certificats de professionalitat, en funció dels mòduls cursats:

– Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria. Nivell I.
– Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes. Nivell II.
– Operacions auxiliars d’obra de paleta de fàbriques i cobertes. Nivell I.
– Fàbriques d’obra de paleta. Nivell II.
– Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions. Electrotècniques i telecomunicacions en edificis. Nivell I.
– Muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis. Nivell II.

Igualment, en el Centre Municipal de Formació s’imparteix el programa formatiu de qualificació bàsica d’operacions de lampisteria i calefacció-climatització domèstica. Aquest programa permet a l’alumnat desenvolupar les capacitats i destreses suficients per a aconseguir les competències professionals d’una qualificació de nivell 1, d’acord amb el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, incrementant així les seues possibilitats d’inserció laboral.

A més, els alumnes afermen la seua maduresa personal i el seu nivell d’ocupabilitat mitjançant l’adquisició d’hàbits i aptituds que els permeten dur a terme un projecte de vida personal, social i professional satisfactori, així com escometre la cerca activa d’ocupació.

En el present any 2023, s’estan remodelant les instal·lacions per a poder impartir noves modalitats de certificats de professionalitat. Concretament, s’estan escometent les obres per a dividir l’actual aula número 6 en una aula taller i en una aula d’informàtica. Aquestes labors estan sent realitzades pels alumnes del programa T’Avalem, els quals també estan duent a terme, entre altres activitats, les labors de manteniment del mateix centre.

El Centre Municipal de Formació va obtindre la certificació de qualitat en la norma ISO 9001:2015 per part d’AENOR. El 3 de maig del present any es va portar a cap l’auditoria interna del sistema, efectuant-se l’auditoria externa per AENOR el 29 de juny. Ambdues van ser superades favorablement. El sistema de gestió de la qualitat ha permés millorar la qualitat de l’ensenyament mitjançant l’establiment d’un sistema d’indicadors. De la mateixa manera, s’ha optimitzat el sistema d’inventari i el seguiment dels proveïdors.

Leave a Reply