ActualitatPacte Territorial per l'Ocupació de la Ciutat d'AlacantPactesPactes Alacant

L’Observatori d’Estratègies del Pacte Territorial per l’Ocupació de la ciutat d’Alacant comença les seues actuacions mentre es preparen les eines de treball

By 22/11/2023No Comments

Després de tres mesos de desenvolupament del projecte, des de l’Observatori d’Estratègies del Pacte Territorial per l’Ocupació de la ciutat d’Alacant s’han començat a dur a terme les primeres actuacions lligades al procés participatiu del Laboratori d’Estratègies de Futur, a més d’haver-se avançat en el disseny i elaboració de les eines de treball. Al seu torn, a través del treball de l’Observatori s’ha avançat en la redacció de l’III Pacte per l’Ocupació de la ciutat d’Alacant, trobant-se en procés de revisió per a la seua aprovació definitiva. Aquesta activitat s’emmarca en el procés d’anàlisi i síntesi dels diferents documents marc i de caràcter estratègic, així com de les activitats dutes a terme des del Pacte. Aquest document servirà com a base sobre la qual desenvolupar el treball d’avaluació i anàlisi de les activitats, a més de servir per a identificar els principals elements de discussió i debat durant el procés participatiu.

La posada en marxa del procés participatiu lligat al Laboratori d’Estratègies de Futur s’ha iniciat mitjançant un procés d’acostament i suport a les entitats organitzades en una xarxa en procés de constitució, planificant-se el desenvolupament d’una sèrie de jornades de caràcter formatiu i participatiu previstes per al que resta de l’any 2023. Es tracta d’una fase de treball prèvia, buscant generar relacions i obtindre informació per part de les mateixes de cara a acabar de definir el procés participatiu del pròxim any.

D’altra banda, des de l’Observatori s’han elaborat una sèrie de rúbriques de caràcter qualitatiu per al mesurament del grau d’adequació de les activitats i programes als diferents principis transversals establits en el text del Pacte Territorial. Al seu torn, en el pla de l’avaluació quantitativa, en l’actualitat ens trobem en el procés d’elaborar un Quadre de Comandament Integral on es posen en relació les línies, objectius i metes especificades en el text del Pacte Territorial amb els indicadors de resultat, impacte i eficiència ja disponibles i aquells indicadors desitjables que haurien de recollir-se per a la millora de l’avaluació. Mitjançant aquest exercici comparatiu entre el possible i el desitjable, s’espera poder identificar els àmbits on s’ha de millorar la recollida de dades, analitzant les dificultats per a la seua obtenció i plantejant estratègies per a possibilitar-ho. D’aquesta manera, tant les rúbriques com el quadre de comandament, a més del seu clar propòsit d’avaluació, s’espera que serveixen com a eines per al canvi dins de l’organització, generant majors nivells de cohesió i eficiència.

Els resultats d’aquest procés de posada en marxa del projecte seran reflectits en un informe que s’entregarà a la gerència de l’ALDES durant el mes d’octubre, acabant de desenvolupar-se al llarg dels tres últims mesos de l’any, període en el qual presumiblement començarà a desplegar-se l’aplicació de les citades eines.

Leave a Reply