En resposta a les canviants dinàmiques econòmiques i laborals, el Pacte Territorial per l’Ocupació de la Marina Baixa està duent a terme una exhaustiva prospecció d’empreses en tota la comarca, amb l’objectiu d’analitzar els perfils professionals més demandats i les necessitats formatives. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal identificar les mancances actuals al mercat laboral i proporcionar solucions donant a conéixer els recursos i entitats del territori en les empreses.

Per a dur a terme aquesta labor, resulta essencial la col·laboració de les empreses presents en el territori, per a garantir que els programes de formació siguen rellevants i efectius. Amb aquest projecte es pretén impulsar la competitivitat de les empreses de la comarca i millorar les perspectives d’ocupació per als residents locals.

Els cursos de formació promocionats pel Pacte, realitzats per institucions formatives de la comarca i l’administració, són gratuïts i ofereixen un certificat acreditatiu en finalitzar l’acció formativa, que recolza la capacitació i el desenvolupament professional dels participants.

La promoció de la formació i l’adquisició d’habilitats, juntament amb la implicació del teixit empresarial en polítiques d’ocupació, són pilars fonamentals per a enfortir la capacitat de les empreses i augmentar l’ocupabilitat de la Comarca, la Marina Baixa.

Leave a Reply