ActualitatAcord territorial d'ocupació a la Comunitat Valenciana Terme Municipal d'ElxPactesPactes Alacant

L’Agència Municipal de Col·locació de l’Ajuntament d´Elx ha superat reeixidament les exigències de la pandèmia

By 26/10/2021No Comments

Les Agències de Col·locació són entitats sense ànim de lucre que, en col·laboració amb els Serveis Públics d’Ocupació, realitzen activitats d’intermediació laboral que tenen com a finalitat proporcionar a les persones en cerca activa d’ocupació un treball adequat a les seues característiques i facilitar a les empreses els treballadors més apropiats als seus requeriments i necessitats.

L’Agència Municipal de Col·locació de l’Ajuntament d’Elx té com a objectius principals:

• Informar, assessorar i orientar a les persones aturades per a la seua inserció laboral, ja siga mitjançant la seua contractació o l’autoocupació i el foment de l’emprenedoria.

• Posar en contacte a les persones que es troben en cerca activa d’ocupació amb les empreses que demanden treballadors per a cobrir les seues necessitats de personal.

• Seleccionar perfils adequats per a cada oferta gestionada per l’Agència, proporcionant a les empreses aquells candidats idonis per al lloc oferit.

• Facilitar la labor dels empresaris i emprenedors en la cerca de candidats per als llocs de treball oferits per aquests.

• Millorar els mecanismes d’accés al mercat de treball.

• Revelar les manques formatives de les persones per a poder orientar-les en la millora de la seua ocupabilitat, així com per a millorar l’oferta formativa a la ciutat.

• Creació d’una base de dades amb perfils curriculars diversos.

• Seguiment dels processos de selecció des del seu inici fins a la contractació del treballador.

Als serveis de l’Agència poden accedir tant persones desocupades, com aquelles que estant treballant es troben en situació de cerca activa d’ocupació. A més, també són usuàries les empreses que realitzen ofertes de treball i sol·liciten els serveis de l’Agència per a trobar candidats idonis.

A principis de 2020, encara que ja existia la possibilitat tècnica que les persones s’inscrigueren de manera telemàtica en l’Agència, l’atenció a la ciutadania era quasi exclusivament presencial. En el cas de les empreses, la labor d’intermediació es realitzava per telèfon, remetent per correu electrònic la documentació necessària per a tramitar les seues ofertes d’ocupació.

A partir del 15 de març de 2020, amb la declaració del primer estat d’alarma i el confinament, per a poder continuar prestant els seus serveis l’Agència va haver de modificar els seus protocols d’actuació. En aquest context es va prendre la decisió de potenciar les vies telemàtiques de contacte. En realitat, es tractava d’una tendència que ja existia, però que en aquell moment va caldre accelerar amb la finalitat de poder prestar una millor atenció.

Per a això es va millorar i va potenciar la web de l’Agència, convertint-se la inscripció en línia en la manera habitual perquè tant demandants d’ocupació com empreses realitzaren la seua inscripció. Paral·lelament es va actualitzar la política de tractament i emmagatzematge de dades personals.

Es va posar en marxa la realització de videoconferències com a mecanisme per a contactar i realitzar activitats, tant de manera col·lectiva com individual. En aqueix sentit cal destacar la implantació per aquesta via d’orientacions laborals personalitzades. Simultàniament, es va millorar l’equipament informàtic del personal de l’Agència per a poder realitzar aquestes activitats en línia.

També es va incrementar de manera significativa la presència en xarxes socials de l’Agència de Col·locació, a través de Facebook, Twitter, Linkedin i Instagram.
Cal assenyalar que totes aquestes actuacions han tingut un acolliment molt favorable entre els usuaris. A més, donada l’existència de la denominada bretxa digital, es continuen mantenint els contactes per via telefònica i, en la mesura en què les restriccions pel COVID-19 ho han anat permetent, es continua atenent de manera presencial als qui manquen d’Internet o equips informàtics.
Totes aquestes actuacions han permés incrementar el nombre de persones i empreses que utilitzen els serveis de l’Agència, així com el seu nivell de satisfacció. D’aquesta manera, les millores i innovacions que es van posar en marxa arran del confinament s’han convertit en la manera habitual de treballar. Encara que res compensa el sofriment causat per la pandèmia, almenys l’adaptació proactiva a la situació ha generat efectes positius estructurals en l’Agència Municipal de Col·locació de l’Ajuntament d´Elx.

Leave a Reply