ActualitatUniversitats Alacant

La UA ix del “Despatx al Carrer” en el Projecte Avalem Territori per a reforçar els Processos Participatius en ACTAIO

By 20/07/2020No Comments

La Universitat d’Alacant (UA), amb la Vicerectora d’Estudiants i Ocupació, la professora Nuria Grané Teruel, ha estat present en el Consell Rector del Pacte Territorial per l’Ocupació ACTAIO (Alcoi- Ibi- Ontinyent), celebrat en el AGORA, seu de l’Agència de Desenvolupament Local i d’altres entitats comarcals. Va ser la primera reunió presencial de la UA, mantinguda amb un PACTE, en el present context de la COVID-19.
El 25 de juny ACTAIO va celebrar el seu Consell Rector. Una entitat conformada per administracions públiques, organitzacions sindicals, estructures empresarials, i amb el suport tècnic dels ADL. Totes elles conformen els agents socioeconòmics del territori d’aquest pacte territorial per l’ocupació. En la primera part, de les tres parts en les quals es va dividir la reunió, la Universitat d’Alacant, representada per la nostra Vicerectora i pel professor de Geografia Humana, Antonio Martínez Puche, van presentar les accions i actuacions que des del projecte AVALEM TERRITORI s’estan duent a terme amb ACTAIO i la resta de pactes. Una sèrie d’accions que venen en el conveni signat enguany entre LABORA (Servei Valencià d’Ocupació i Formació) i les tres Universitats Valencianes que participen en el projecte (UJI, UV i UA), coordinades pel Vicerector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, Jorge Hermosilla. En aquest sentit existeix un repartiment provincial, i la Universitat d’Alacant s’encarrega d’acompanyar i assessorar els sis Pactes Territorials que es troben en la seua àrea d’influència. Així, com a fruit d’aquesta labor d’assessorament i reforç als PACTES, es van enunciar i evidenciar les activitats dutes a terme. En aquesta línia, els professors Grané i Martínez Puche van parlar de les accions que s’han anat treballant per a confeccionar les estratègies territorials, amb la implementació de noves línies estratègiques i l’actualització de dades quantitatives vinculades als ERTO. En efecte, altres de les tasques que hem assumit les Universitats, al costat dels PATE, han sigut els efectes de la COVID-19 en els sistemes productius locals i els seus àmbits d’influència. Per això s’han iniciat una sèrie de consultes, via qüestionari, a fi de reforçar la percepció participada i les possibles propostes, per part dels stakeholders del territori. Esperem que a partir de setembre puguem realitzar els processos participatius de manera presencial.
Altres de les tasques que també se’ns han encomanat, i que compartim, han sigut la revisió, continuïtat i naturalesa dels projectes experimentals, la radiografia de la formació en el territori i el nodrir el pla de comunicació. En aquest sentit, es va informar als pactes la possibilitat que els PATE, al llarg d’aquests mesos, pogueren visibilitzar i socialitzar les seues accions, a través del portal que s’ha habilitat, sota la supervisió de LABORA i la coordinació de les Universitats.
La Universitat d’Alacant, a més, va presentar el II FÒRUM PROVINCIAL, que sota el títol “Aprenentatges compartits. Assoliments i millores”, es va realitzar on line el 2 de juliol. Ací la intenció era generar un espai de trobada virtual, per a proposar aquells aspectes positius i millorables de la marxa dels pactes durant aquests anys de funcionament. Per a això, cada PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ de la província d’Alacant va disposar de 15 minuts per a la seua exposició, tenint al final de la presentació una posada en comú i un debat, del qual es van extraure una sèrie de conclusions.
La segona part del Consell Rector va ser a càrrec del staff tècnic, encapçalats per Macarena Florencio i Juan García, en el qual es van presentar els avanços sobre el document d’Estratègia Territorial i la preparació d’aquest text per a la publicació que es farà per part de LABORA i coordinada per la Universitat de València. També es van comentar els avanços dels diferents projectes experimentals que estan molt vinculats al foment i articulació de la FP i la seua relació amb el teixit empresarial. I, sobretot, el foment de les eines digitals i xarxes socials (en el context actual), destinats a l’aprenentatge, prenent com a suport els WEBINAR. És interessant el projecte vinculat a les “històries de vida” sobre la FP, a fi de realitzar una retrospectiva històrica sobre els aprenentatges i evolució de la formació professional en els territoris de ACTAIO. Ha guanyat fluïdesa la comunicació amb les empreses del territori amb les quals s’està treballant a través de qüestionaris, evidenciant les bones pràctiques. És destacable la interacció amb els municipis que integren les àrees funcionals, amb l’objectiu que se senten més partícips del PACTE. Un tema que es va abordar en la tercera part de la reunió.
La participació de la Universitat d’Alacant, en aquest Consell Rector, va evidenciar la necessitat i utilitat d’aquestes estructures mancomunades de gestió dels recursos d’un territori. També pel vessant social, i no sols econòmic, que tenen. El fet de tindre una web que connecte informació i agents socioeconòmics, que es facen cursos de formació i especialització perquè els aturats, per exemple, aprenguen tècniques i recursos per a la cerca d’ocupació o per a la seua orientació laboral, és notable. O que els empleats de les empreses puguen especialitzar-se a través dels WEBINAR és fonamental en contextos com els que estem vivint.
També és important anar reprenent les reunions presencials, perquè reforcen molt el procés participatiu que aquests mesos ens hem vist obligats a realitzar a través de reunions en línia, condicionats per l’estat d’alarma.
Finalment, cal remarcar el paper que ocupem les Universitats que estem participant en aquest projecte. Considerem que, com a agents pertanyents a l’ecosistema d’emprenedoria i socioeconòmic del territori, ocupem la funció de catalitzar propostes, analitzar resultats, consensuar accions i compartir treball amb els stakeholders del territori, i particularment, amb els equips tècnics dels PACTES TERRITORIALS PER L’OCUPACIÓ. Sobretot, en aquesta quàdruple hèlice en el qual les administracions locals i supralocals, les empreses, les institucions de formació i investigació (v.g. les universitats), i la resta d’agents econòmics i socials (inclosa la ciutadania), componen un mosaic o puzle, on cap és prescindible.
Foto 1. Aportacions de la Vicerectora Nuria Grané, i del professor Martínez Puche
Foto 2. Assistents al Consell Rector de ACTAIO, amb les pertinents mesures de seguretat.

Leave a Reply