ActualitatUniversitatsUniversitats Castelló

Integrar el turisme d’interior en el sol i platja

By 20/07/2020November 10th, 2020No Comments

L’estacionalitat es combat des de l’interior
El sector turístic està en el centre de la majoria dels projectes experimentals articulats a la província de Castelló en els últims anys. No hi ha dubte del seu valor estratègic com a element de creació d’ocupació, però també com a eina d’articulació territorial. La connexió costa interior permet visualitzar destinacions més complexes i amb capacitat per a competir com un sol ens territorial en el mercat turístic.
Aquest ha sigut, sens dubte, l’element estratègic central en els pactes de la Plana Alta Nord, la Plana Baixa i el pacte Castelló Nord. En el cas de l’àrea de la Plana, el turisme es planteja com a eix vertebrador del territori, amb la implicació de tots els municipis en els seus respectius projectes i amb un doble objectiu. En primer terme, es busca connectar la potencialitat turística del litoral amb l’interior i, en segon lloc, com a resultat directe, fer front al greu problema que representa l’estacionalitat del turisme. En tots dos projectes, la via de connexió ha sigut a través de la posada en valor de recursos turístics a l’interior i connectar-los amb rutes i nous productes amb la costa. En el cas de Castelló Nord, l’enfocament ha sigut similar, si bé actuant en aquest cas com a complement a l’oferta de costa que procedeix del pacte Maestrat Litoral. Les propostes s’han centrat en posar al servei del turista de sol i platja el patrimoni natural i paisatgístic de l’interior, complementant-lo amb gastronomia i patrimoni arquitectònic i cultural. Fires, tradicions culturals, rutes, oliveres mil·lenàries o la serra de Espadán, s’uneixen com a experiències a l’oferta litoral.
S’ha buscat en tot moment identificar el territori com un conjunt, i posar a la disposició del turista de costa l’oferta que representa l’interior com a element complementari. Aquests pactes han entés que el visitant que se sent atret per l’oferta de sol i platja demana també altres activitats que complementen i enriquisquen la seua estada. Gastronomia, cultura i naturalesa han sigut assenyalats com a punts forts i generadors d’experiències complementàries a l’aparent sedentarisme amb el qual s’identifica l’estada en hotels i apartaments de costa.
Es vol enriquir l’experiència del turista i ampliar el territori de referència, creant destinacions més complexes on a l’oferta de costa s’uneixen altres motius de viatge amb demanda creixent i que s’associen amb l’interior. L’objectiu és ampliar la percepció sobre la destinació més enllà del període estival, beneficiant d’aquesta forma a l’interior i, sobretot, estenent en el temps la temporada turística en combinació amb l’oferta d’establiments disponibles en el litoral.

Leave a Reply