ActualitatUniversitat València

La Situació Generada per la COVID-19 obliga a readaptar el Programa “Avalem Territori” de LABORA

By 20/07/2020July 21st, 2020No Comments

Davant les circumstàncies sobrevingudes per l’actual pandèmia durant els últims tres mesos s’ha produït un procés d’adaptació i incorporació de mesures en el desenvolupament dels projectes que configuren la iniciativa Avalem Territori. La Universitat de València coordina aquest procés en el qual participen universitats i pactes per l’ocupació.

L’actual escenari socioeconòmic dels territoris valencians, com a conseqüència de l’impacte de la COVID-19, ha generat la necessitat d’incorporar l’anàlisi dels seus efectes en el mercat laboral valencià. Per això, les accions que s’estan duent a terme en el projecte Avalem Territori 2020 de Labora-GVA han precisat la incorporació d’algunes novetats en el desenvolupament i els resultats.
En aquest sentit, els equips tècnics dels Pactes per l’Ocupació, assessorats per investigadors de les universitats d’Alacant, Castelló i València, estan realitzant els informes relacionats amb les Estratègies Territorials per a l’ocupació, així com els Balanços Formatius 2020, tenint en compte la incidència de la COVID-19 en els seus respectius territoris. En aquests informes es recollirà la identificació dels efectes de la crisi generada en termes d’atur, tancaments d’empreses o els resultats dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). De la mateixa manera, es pretén delimitar les dinàmiques econòmiques i socials després del confinament per a cada territori valencià. Finalment, s’està realitzant un disseny d’accions futures dirigides a resoldre els problemes identificats.
Per això, s’ha plantejat un mètode de treball comú entre els pactes per l’ocupació en el qual es combina el tractament de la informació estadística disponible (desocupació, expedients de regulació temporal d’ocupació, trets del teixit empresarial en el territori, especialització econòmica, etc.) i la informació obtinguda mitjançant la participació d’actors territorials (representants municipals, empresariat, sindicats, tècnics locals, delegats de Labora, etc.).
Els treballs que s’estan desenvolupant requereixen dels processos participatius, entrevistes i enquestes, idonis per al coneixement detallat dels processos que interactuen en l’estructura econòmica del territori; dels nivells d’internacionalització de les empreses; dels nivells d’especialització econòmica i incidències de la crisi; de les mesures i les respostes davant la incidència de la Covid-19, des dels diferents sectors, organitzacions i administracions.
Des de la irrupció de la Covid-19 les universitats valencianes (Jaume I de Castelló, Alacant i València) estan realitzant labors d’acompanyament i assessorament tècnics als 26 Pactes per l’Ocupació, especialment per mitjans telemàtics. Estan programats Fòrums en la totalitat dels territoris.

Leave a Reply