ActualitatUniversitatsUniversitats Alacant

La UA analitza “Enp Font Roja” en el context del turisme intel·ligent dins del projecte Avalem Territori

By 29/12/2020No Comments

La Universitat d’Alacant (UA) i el seu equip de treball dirigit per la Vicerectora d’Estudiants i Ocupació, la professora Nuria Grané Teruel, va dur a terme l’anàlisi d’aquest valuós Espai Natural Protegit (ENP), que representa un dels alzinars més diversos i més ben conservats de la Comunitat Valenciana.

El concepte destinació turística intel·ligent se sustenta sobre un enfocament científic conegut des de finals dels anys noranta del segle XX com “intel·ligència territorial”, i que pretén estructurar els coneixements, recolzats en les noves tecnologies, que asseguren un ús sostenible del territori a nivell ambiental, econòmic i social. Durant aquest any, i en el context del projecte AVALEM TERRITORI 2020, analitzem la Serra del Carrascal de la Font Roja, localitzata en el sistema prebètic alacantí, i limitada per la Foia d’Alcoi i per la Serra de Mariola, amb la qual conflueix pel NE.

El Parc Natural de la Font Roja va ser declarat parc natural mitjançant el Decret 49/1987, de 13 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana. Des d’un punt de vista administratiu, el territori del Parc Natural forma part dels termes municipals d’Alcoi i Ibi, que tenen una relació socioeconòmica, històrica i emocional amb aquest espai. Té un total de 2.278 ha. El Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) va ser aprovat l’any 2004, encara que té el seu precedent l’any 1993. La Llei d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana en 1994 va obligar a incorporar un nou instrument de gestió, el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN). Cal no oblidar que la Font Roja va ser el primer parc Natural d’Espanya a obtindre la certificació de Q de Qualitat, en 2003, i que ha anat renovant gradualment. Aquesta certificació està promoguda per l’Institut de la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) i la Secretaria General de Turisme del Ministeri d’Economia que, juntament amb EUROPARC-España, van crear a l’any 2000 el Sistema de Qualitat Turística Espanyola (SCTE), en el qual s’emmarca aquest projecte de la Q de Qualitat Turística.

La innovació l’entenem com aquell canvi positiu i transformació integral, més enllà de la incorporació de NITC i de beneficis econòmics, que supose un avanç, també social i mediambiental, en el territori en el qual habitem. En aquest sentit el Parc de la Font Roja ha participat en diversos projectes innovadors. Entre ells destaca Net to Net, impulsat per la Fundació Caixa Mediterrània i secundat per la Universitat d’Alacant, a través de l’Estació Científica Font Roja Natura i l’Ajuntament d’Alcoi.

Es tracta d’un programa de voluntariat ambiental que tenia com a finalitat estudiar els efectes del canvi climàtic. També destaca el treball que es va realitzar per a la modelització 3D en un rodal d’especial interés dins del Carrascal de la Font Roja i que tenia com objectiu la caracterització molt precisa de l’estructura del bosc. Un altre dels projectes tecnològics incorporats ha sigut el banc de dades de la biodiversitat (BDBCV), l’objectiu del qual és conéixer amb la màxima amplitud la quantitat d’espècies de flora i fauna que es distribueixen al Parc Natural i el seu àmbit d’influència. Cal no oblidar la promoció de les àrees socials a través de les eines en línia, factor fonamental a tindre en compte en la gestió dels ENP. Així, els elements més destacats han sigut:

– Oferir informació dinàmica i programa d’activitats del Parc Natural.

– Oferir informació de primera mà i contrastada als interessats pel Parc Natural.

– Acostar als diferents agents socials totes les publicacions realitzades des del Parc Natural en format digital.

– Informar sobre la normativa i pautes de conducta en l’espai natural.

– Informar sobre la gestió realitzada al Parc Natural.

Sense oblidar-nos de la promoció de la Marca d’Espais Naturals, que ha promogut mecanismes i criteris que asseguren l’activitat socioeconòmica sostenible, dins dels objectius de conservació i preservació del Parc Natural. Durant aquest any s’ha donat continuïtat a les certificacions obtingudes durant els anys 2018 i 2019, passant a més de 132 empreses certificades (allotjament, productes agroalimentaris, etc.).

Un hàndicap, ara en el context de la COVID-19, és la notable afluència de visitants als espais naturals. S’han posat de moda. Això ha disparat les visites a espais amb una notable diversitat en recursos ambientals, “i cal gestionar la capacitat de càrrega de la gent que els visita (…) Al ser un espai d’una gran atracció, suposa que la capacitat del parc es desborde, i que dies entre setmana, provoca que el pàrquing estiga quasi ple, la qual cosa genera un fort impacte”, afirmava el director del parc, Salvador Palop. D’altra banda, els stakeholders que van assistir a la dinàmica de grup apuntaven que un altre problema “és la rendibilitat de l’agricultura de muntanya, que fa difícil mantindre finques i cultius dins del parc, que li dota d’un mosaic diferenciat de paisatges culturals”.

Més enllà de l’anàlisi bibliogràfic i documental realitzat per l’equip de la UA, i en la qual van participar els professors del departament de Geografia Humana, Antonio Martínez Puche, José Antonio Larrosa, Juan López i Carlos Cortés, es van dur a terme entrevistes, entre ells a Jordi Tormo, president de la Junta Rectora de la Font Roja, i un Focus Group, en el qual es va abordar la millora de competitivitat de la destinació turística i la implicació de la comunitat en la creació de noves oportunitats. En relació a aquests aspectes, es va proposar un turisme especialitzat vinculat al gastronòmic i l’observació d’aus (birdwatching), incidint en un “turisme científic” (estudiants, investigadors, etc.), en participar de les renovades ofertes de turisme de naturalesa i de la divulgació del turisme en aquesta mena d’espais. Tot això reforçant la marca de Parcs Naturals vinculada a productes del propi parc i apostant per les noves tecnologies, per a facilitar als visitants més coneixements i millors experiències en relació als seus elements i recursos, ja que “a vegades no tenen una valoració dels beneficis, ni un coneixement del parc molts dels visitants”.

Per això es proposava dotar de major valor al Consell de Protecció per a una més efectiva implicació, amb l’ajuda de la Generalitat Valenciana. També es va proposar crear un grup de treball sobre oportunitats del parc (empreses, ajuntaments, població local, col·lectius) per a afrontar certes problemàtiques comunes i que pot tindre un enfocament més enriquidor des d’una visió més participativa.

Leave a Reply