Acord-Pacte Territorial per a la creació d'ocupació i desenvolupament local Racó d'AdemuzActualitatPactesPactes València

El Racó d’Ademús posa en marxa el seu Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables

By 29/12/2020No Comments

Actualment, la legislació europea i, en conseqüència, la nacional, obliga els estats membres a realitzar una gestió dels residus urbans diferent a la que en aquests moments s’està duent a terme en el Racó d’Ademús.

A nivell autonòmic es concreta en un Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV), d’obligat compliment per a tots els ajuntaments que en última instància són els responsables d’aquesta gestió; tasca que s’ha de concretar amb la redacció d’un Pla Local de Gestió de Residus, que complisca amb la present legislació i que ha d’estar aprovat abans del 31 de desembre de 2020.

Per a poder realitzar aquests Plans Locals, en els quals cadascun dels municipis pot tindre un sistema de recollida adaptat a les seues necessitats, encara que posteriorment es realitze una gestió conjunta de les diferents fraccions, els ajuntaments del Racó d’Ademús, liderats per la Mancomunitat, el mes de juliol passat van organitzar un procés participatiu. En aquest cas els ciutadans i empreses aporten les seues opinions i idees sobre la forma en què aquesta recollida s’ha de realitzar, i de quina forma es poden implementar aquests Plans Locals, complint la legislació vigent i sense que supose un major cost o una dificultat afegida als ciutadans.

Aquest procés participatiu es va iniciar amb una Sessió Informativa en la seu de la Mancomunitat del Racó d’Ademús, amb la finalitat de donar a conéixer la iniciativa posada en marxa des de les entitats locals i la de facilitar a la ciutadania la informació necessària sobre la generació i gestió dels residus domèstics.

La segona fase del procés va tindre com a objectiu la participació de la ciutadania del Racó d’Ademús en la definició del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables dels municipis. Durant el mes de juliol es van celebrar un total de cinc sessions participatives presencials als municipis d’Ademús, Vallanca, Puebla de San Miguel, Castielfabib i Casas Bajas.

En aquestes sessions es va utilitzar la dinàmica del World Café, que tracta de recrear un procés natural el qual regularment fem amb els nostres familiars, amics, companys, etc.: asseure’s al voltant d’una taula a conversar. Aquesta metodologia possibilita la creació de xarxes informals de conversa i aprenentatge social, afavorint la comunicació i l’intercanvi d’experiències entre un gran nombre de persones sobre qüestions rellevants per a una organització o comunitat.

La dinàmica va començar situant a les persones assistents en un escenari futur on el seu municipi havia aconseguit els objectius que marca el nou PIRCV.
Una vegada finalitzades les sessions presencials, la participació es va completar amb un qüestionari en línia. L’objectiu de complementar les sessions presencials amb el qüestionari en línia ha sigut facilitar i acostar la participació a la totalitat de la població i així aconseguir incorporar el major nombre d’aportacions, necessitats i realitats possible.

I la tercera i última fase del procés participatiu va ser la Sessió de retorn, que va tindre lloc el 8 de setembre en el municipi de Torrebaja. Aquesta sessió va tindre la finalitat de traslladar als assistents tota la informació generada al llarg del procés i, concretament, donar a conéixer les aportacions realitzades pels propis veïns i veïnes de la comarca a través de les sessions presencials i del formulari telemàtic. Es van mostrar les aportacions extretes amb l’objectiu de donar-les a conéixer i posar en comú els resultats, donant l’oportunitat als assistents de puntualitzar aquelles que no hagueren quedat ben definides.

La realització del procés participatiu ha permés implicar la ciutadania dels municipis del Racó d’Ademús i garantir la redacció del nou Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables de manera que s’adeqüe a les seues necessitats i particularitats segons la zona on residisquen.

Actualment, la Mancomunitat, ajuntaments i diverses empreses adjudicatàries estan estudiant conjuntament la manera més eficient, òptima i econòmica de posar en pràctica el Pla. Una vegada es concrete, es realitzarà la memòria econòmica i una revisió conjunta dels Plans Locals entre Mancomunitat, ajuntaments i Consultora, on es determinaren els textos definitius perquè siguen portats a Ple Municipal per a la seua aprovació i posada en marxa.

Per a tot això, el Consorci València Interior s’ha compromés a aportar els materials necessaris perquè els habitants de la comarca puguen realitzar la recollida plantejada i donarà suport a les campanyes de conscienciació i sensibilització que es realitzaren en cada municipi.

D’altra banda, s’ha arribat a un acord entre el Consorci València Interior i l’Ajuntament d’Ademús per a realitzar una xicoteta instal·lació de compostatge al costat de l’Ecoparc d’Ademús, on una vegada estiga el permís d’obres es començarà amb la seua construcció.

En el sentit laboral, això significara una oportunitat d’ocupació per a la comarca del Racó d’Ademús, ja que es necessitaran educadors ambientals per a ensenyar a la població i poder implantar els nous models de gestió amb els menors inconvenients possible, a més de llocs d’ocupació en la planta de compostatge i moltes altres oportunitats de negoci que poden sorgir lligades a la gestió de residus.

Leave a Reply