ActualitatConsorci per la creació d'ocupació de l'Horta Nord Pactem NordPactesPactes València

Pactem Nord dona un nou impuls a l’estratègia de corresponsabilitat territorial a l’Horta Nord.

By 29/12/2020No Comments

El Consorci Pactem Nord i les entitats que l’integren (els ajuntaments de l’Horta Nord, al costat de CCOO, UGT, USO i les associacions empresarials ASIVALCO i AUPIM) porten temps cooperant en una estratègia de desenvolupament comarcal que inclou múltiples vessants socials i econòmiques. El Pacte Territorial per a la Creació d’Ocupació Pactem Nord és l’instrument triat per a aquesta tasca col·laborativa des de la seua creació l’any 2001.

Enguany, amb el suport a aquesta línia de treball per part de Labora, s’ha fet un important pas en la definició i actualització d’aquesta estratègia de desenvolupament territorial, que s’ha dissenyat atenent l’anàlisi de la nova situació socioeconòmica i les aportacions de persones expertes i agents clau en aquesta comarca.

Així, un dels eixos transversals d’acció que s’ha definit s’articula entorn de la promoció de la igualtat en l’ocupació entre dones i homes, amb tres àmbits de treball fonamentals:

• La corresponsabilitat en el treball reproductiu i cures en dones i homes.

• La millora de l’ocupabilitat de les dones, incidint especialment en aquelles en situació de major vulnerabilitat.

• El reforç del paper de les petites i mitjanes empreses en la consecució de la igualtat real en el mercat laboral.

És en aquest últim àmbit en el qual situem una de les accions amb més visibilitat que impulsa actualment aquesta entitat, el Distintiu Violeta Pactem Nord. Es tracta d’una acció que combina la sensibilització i el compromís de les empreses d’aquest territori en l’àmbit de la igualtat entre dones i homes, posant en valor el paper d’aquestes en l’erradicació de les discriminacions en el mercat de treball. A més, s’incorpora una línia d’assessorament personalitzat en el marc d’un itinerari de responsabilitat social, per a abordar totes aquelles iniciatives en matèria d’igualtat que una empresa vulga posar en marxa. Alguns exemples d’aquestes accions són l’orientació en l’elaboració d’un pla d’igualtat, l’adequació de les pràctiques empresarials a un llenguatge inclusiu, el desenvolupament de protocols davant situacions d’assetjament per raó de sexe o el tractament de la publicitat des d’un punt de vista no sexista.

Com a reconeixement del compromís i implicació d’aquestes empreses en la promoció de la igualtat entre dones i homes, s’atorga aquest Distintiu, del qual ja formen part 33 empreses i entitats.

Més informació d’aquesta iniciativa es pot consultar en els següents enllaços:
https://distintiuvioletapactemnord.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cqxrtlf8obc&feature=youtu.be

Leave a Reply