ActualitatUniversitatsUniversitats Alacant

La UA analitza “El sector digital a Alacant i el seu entorn” en el context de territoris intel·ligents dins del projecte Avalem Territori

By 13/02/2021February 23rd, 2021No Comments

La Universitat d’Alacant (UA) i el seu equip de treball dirigit per la Delegada de la Rectora per al Centre d’Ocupació, la professora Nuria Grané Teruel, va dur a terme l’anàlisi del sector digital a Alacant i el seu entorn, un referent a nivell nacional en el context dels ecosistemes digitals del mediterrani.

En l’anàlisi del sector digital a Alacant i el seu entorn es busca identificar els actors i els processos d’innovació que s’estan desenvolupant en el territori. Una anàlisi d’aquest tipus, ja complex en un sector tradicional, es dificulta en un sector basat en tecnologies disruptives. La societat digital està introduint canvis i innovacions cada vegada més intensives i accelerades en la nostra societat, i molt especialment en les nostres empreses. Al mateix temps, les escales espacials es fan globals, amb la qual cosa cobra rellevància lo local (glocal). Per tant, tenim un sector que canvia de forma accelerada en un territori que s’integra en un marc espacial més ampli.

L’ecosistema digital d’Alacant hi ha que contextualitzar-lo en el marc de ciutats intermèdies amb avantatges locacionals dins d’una nova revolució tecnològica que abasta diversos ecosistemes digitals al Mediterrani. Però, al mateix temps, no podem oblidar altres pols digitals presents a la nostra província amb intensos processos de transformació digital.

Malgrat aquestes dificultats, l’anàlisi s’ha plantejat des d’un enfocament metodològic mixt, quantitatiu i qualitatiu.

• L’enfocament quantitatiu s’ha basat en la utilització de diverses fonts estadístiques públiques (Oficina Espanyola de Patents i Marques, Tresoreria de la Seguretat Social, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana) al costat de la Base de dades Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics (SABI©).

• L’enfocament qualitatiu s’estructura en informació de lliure accés disponible en Internet, informació facilitada per alguns actors de l’ecosistema digital, al costat d’un qüestionari en línia a un conjunt d’experts i agents rellevants en l’àmbit del sector digital d’Alacant i el seu entorn. Aquest qüestionari ha tingut 60 respostes gràcies al suport dels principals actors de l’ecosistema digital en la difusió del qüestionari: Districte Digital Comunitat Valenciana, AlicanTec, Parc Científic de la UA, Escola Politècnica Superior d’Alacant (EPSA).

Alacant i el seu entorn ofereixen qualitat de vida i un entorn innovador al costat d’uns costos menors. Això pot complementar els processos endògens amb l’atracció de talent (nòmades digitals) i d’empreses tecnològiques de les zones que no són tech friendly. El potencial d’Alacant com a ecosistema d’innovació es basa en una sèrie elements claus, prenent com a referència la província d’Alacant. A manera de síntesi: població 2,7 milions, universitats i investigació (7), infraestructures avançades, aeroport internacional (120 destinacions), AVE, autopistes, ports, potencial econòmic (5a província en PIB a Espanya), economia exportadora, sectors demandants d’alta transformació digital, situació geoestratègica (Europa-Àfrica).
Alacant, Elx i València s’han convertit en tres pols d’innovació que estan aprofitant les sinergies entre elles per a enfortir un ecosistema actiu d’innovació, referent a nivell nacional en el context dels ecosistemes digitals del mediterrani. Entre els “innombrables avantatges” d’aquestes localitats enfront d’altres destins destaquen el clima, infraestructures, qualitat de vida o talent, entre altres, però, “sobretot, un teixit empresarial i emprenedor amb gran capacitat d’adaptació i dinàmic”, segons l’anàlisi La innovació a la Comunitat Valenciana, elaborat per l’institut de Coordenades.

En la nostra anàlisi, l’àmbit territorial se centra en la ciutat d’Alacant i el seu entorn (comarca de L’Alacantí). De totes maneres, els processos d’innovació en molts casos no atenen límits geogràfics, per tant, en determinats aspectes fem referència a processos en el context de la província d’Alacant i en l’eix d’ecosistemes digitals del Mediterrani.

Respecte a l’àmbit sectorial de l’anàlisi, malgrat les limitacions metodològiques existents, s’ha optat per la metodologia utilitzada per l’Institut Nacional d’Estadística en la seua operació estadística “Indicadors del Sector de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, TIC”. A efectes estadístics, la definició de sector TIC de l’INE es realitza mitjançant una enumeració exhaustiva de les branques d’activitat corresponents a les empreses TIC (enfocament per sectors) en la qual s’inclouen els epígrafs sectorials (4-dígits) de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) associats al sector TIC. En aquelles fonts estadístiques que no aconsegueixen aquest nivell de desagregació, per exemple, a nivell de seccions CNAE, s’ha optat per triar la secció J “Informació i Comunicacions” com el sector de referència de l’anàlisi.

La societat digital està introduint canvis i innovacions disruptives cada vegada més intensives i accelerades en la nostra societat, i molt especialment en les nostres empreses. Aquesta qüestió es posa de manifest en la nostra anàlisi. Les cinc tecnologies disruptives amb major potencialitat a Alacant i el seu entorn són Intel·ligència Artificial i Big Data; Comerç electrònic, Màrqueting digital, SEO-Posicionament; Internet de les coses (IoT), Indústria 4.0, Smart Cities; E-learning, E-gaming; Business Intelligence, Gestió digital. Amb un clar predomini de les dos primeres amb valors superior al 70% de les respostes del qüestionari: Intel·ligència Artificial i Big Data; Comerç electrònic, Màrqueting digital, SEO-Posicionament.

El sector digital sobre la base de secció J (Informació i Comunicacions) es localitza en 186 municipis de la Comunitat Valenciana (un 34,2% dels municipis de la Comunitat). Per tant, és un sector amb intenses restriccions locacionals. Els 20 municipis més rellevants en nombre de persones afiliades en la secció J (Informació i Comunicacions) són (en ordre d’importància) València, Alacant, Paterna, Castelló de la Plana, Elx, Burjassot, Gandia, Torrent, Riba-roja de Túria, Xàtiva, Elda, Alcoi, Benidorm, Sagunt, Torrevieja, Orihuela, Almassora, Almussafes, Dénia i Sant Vicent del Raspeig. Aquests 20 municipis concentren 27.745 treballadors, un 77% de l’ocupació total (36031) de la secció J (Informació i Comunicacions). Es pot observar com Alacant ocupa el segon lloc després de València i nou municipis del top-20 es localitzen a la província d’Alacant. Junt Alacant apareix Sant Vicent del Raspeig en l’àmbit de la comarca de L’Alacantí.

L’anàlisi, els principals resultats de la qual comentarem en una pròxima notícia d’aquest Butlletí, s’ha estructurat de la següent manera:

– Caracterització de la innovació en el sector digital d’Alacant i el seu entorn: una anàlisi quantitativa-qualitativa.

· Ecosistema d’innovació del sector digital.

· Capacitat innovadora del territori: el teixit empresarial.

· Innovació dels recursos humans. Innovació, capacitació i formació.

· Altres processos d’innovació i de canvi en el territori: sector sostenible i inclusiu.

 

– Actuacions d’èxit en matèria d’innovació territorial.

· Districte Digital de la Comunitat Valenciana.

·Alacant Futura.

· Centre Mixt d’Intel·ligència Digital (CENID).

· AlicanTEC/ Torre Juana OST / Centre Ellis.

· La Universitat d’Alacant: Escola Politècnica Superior, Parc Científic, Ático-Alicante Open Future.

• Balanç, oportunitats i propostes de millora.

Foto 1. Mapa. Afiliats a la Seguretat Social en la secció J (Informació i comunicacions) (valors absoluts).

UA Enero 21

Leave a Reply