El 12 de novembre de 2021 es va celebrar el IV MICROCLUSTER DE LA FUSTA I EL MOBLE, organitzat pel Centre de referència Nacional de transformació i Instal·lació de Fusta i Suro adscrit a LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

En presència d’empreses del sector i alumnes de l’entitat, Bernat Guerola, tècnic d’ocupació i Desenvolupament local de la Mancomunitat Intermunipal de L’Horta Sud, va exposar les iniciatives que està portant l’entitat per a afavorir el desenvolupament econòmic de la comarca i la creació d’ocupació estable i de qualitat.

La Mancomunitat de L’Horta Sud part dels següents principis:
L’enfocament en PIME que són les que constitueixen el gruix de l’activitat econòmica i la generació d’ocupació.

• De la convicció que la digitalització és també un canvi cultural del qual participa no solament els gestors de les empreses, sinó també els treballadors que han de tindre un domini de la tecnologia i de les seues possibilitats i dels propis ciutadans que obtenen una nova experiència en la relació amb l’empresa.

• Del supòsit que la creació d’ocupació prové substancialment de la millora de la competitivitat de les empreses generada per la implantació de tecnologia.

• I de l’impacte de la digitalització en la transformació del mercat de treball, tant en la de la demanda d’especialistes, com la creació de nous perfils professionals, el canvi experimentat en els llocs de treball i també en l’amortització i desaparició d’ocupacions.

Va exposar que clarament Espanya necessita treballadors digitals. Persones capacitades per a treballar en la creació de programari i amb la Intel·ligència Artificial.

Si abans de la pandèmia es calculava que es necessitarien 100.000 persones dedicades a aquest sector, ara, després de l’arribada dels fons europeus per a la transició digital i la transició ecològica, les xifres podrien arribar a disparar-se fins als 400.000.

L’upskilling digital (o adquisició de competències digitals) de la força laboral incrementaria el PIB espanyol en un 6,7% addicional i augmentar la seua productivitat un 9,5%. Sent Espanya el país de la UE més afavorit, en termes de creixement econòmic i d’ocupació.

Actualment s’estima que hi ha molts llocs de treball per cobrir atés que les empreses no troben treballadors qualificats en la tecnologia que necessiten implantar.
Però per a fer realitat aquestes expectatives és necessari tancar el tot això, si aconseguira tancar el gap de capacitats digitals del seu mercat laboral.

Espanya es veuria beneficiada per l’aposta digital solament si a través de la formació, és capaç de capacitar als seus treballadors futurs en aquesta transformació digital.

REPTES

En resum, ens trobem davant els següents reptes:

• Un repte majúscul en formació massiva que ha de centrar-se tant en el conjunt de ciutadans com en la població activa, desocupada o en actiu.

• Un altre repte és la captació de talent a través de processos de selecció o d’incorporació de personal. L’esforç dedicat a afinar els requisits en competències digitals i tecnologies concretes utilitzades afavoriria una formació més específica i per això més intensiva i de curta duració que podria preparar als treballadors per a cobrir aqueixos llocs que queden deserts.

• Els plans de digitalització ha de contemplar objectius d’inclusivitat. Cal tancar moltes bretxes digitals: les de gènere, les d’edat, territorials, educació bàsica, rendes baixes.

• Combatre l’atur estructural atenent als qui actualment estan en desocupació i als quals ho poden estar si no actualitzen les seues competències digitals.

• La transformació del mercat de treball. S’estima que la digitalització ha creat 40 professions noves, que requeriran el seu itinerari formatiu particular. Però al costat d’això ha de veure’s com ha transformat les altres professions.

La digitalització pot portar-nos amplis beneficis en la dinamització de l’entorn econòmic empresarial i s’ha d’aprofitar per al que supose un ben comú efectiu i redunde en un progrés per a tots.

Bernat Guerola per a va presentar a més el Servei de Digitalització d’empreses del “Acord Territorial per l’Ocupació de l’Horta Sud”, que consisteix bàsicament a esclarir a través d’una Consultoria de processos quines tasques i funcions empresarials són susceptibles de digitalitzar pel seu valor o oportunitat. És de caràcter orientador i informatiu a més de gratuït En ella s’ofereix a les empreses un full de ruta per a la digitalització del seu negoci, així com a pas previ a la implantació de la tecnologia.

L’informe personalitzat lliurable a l’empresa consultada conté:

– El mapa de processos de l’empresa

– Exemples de programari i maquinari aplicable a la millora dels seus processos clau.

– Casos d’èxit d’empreses similars que s’han digitalitzat i de quina manera ha repercutit en el seu negoci.

– Recursos de la comarca que poden ajudar-lo en la digitalització (associacions empresarials, consultores, etc.).

– Informació detallada de subvencions existents per a la digitalització de les empreses.

Horta Sud 2 Diciembre 21

Leave a Reply