ActualitatPacte Local per l'Ocupació Castelló de la PlanaPactes Castelló

L’Ajuntament de Castelló llança la línia d’ajuda de Recuperació del talent i implantació de noves empreses que generen ocupació a la ciutat de Castelló amb un pressupost de 100.000€

By 14/12/2021No Comments

L’Ajuntament de Castelló, a través del servei d’emprenedoria ADL-Castelló Crea, ha invertit l’any 2021 un total de 575.000 euros en cinc línies de subvencions destinades a afavorir la competitivitat del mercat productiu i de serveis de Castelló.

Cal ressaltar que totes les línia d’ajudes llançades des d’ADL-CastellóCREA garanteixen el pagament anticipat de la quantitat concedida en concepte de subvenció, com a mesura per a respondre a la necessitat de liquidesa a l’hora d’iniciar i desenvolupar activitats i projectes empresarials.

La línia d’ajuda a la Recuperació del Talent i implantació de noves empreses dissenyada per l’ADL-CastellóCREA té com a objectiu principal incentivar el retorn a la ciutat de professionals qualificats vinculats a Castelló de la Plana que, residint a l’estranger o fora de la Comunitat Valenciana, desitgen tornar, aportant valor afegit al teixit empresarial local. Amb aquesta subvenció es pretén fomentar la contractació laboral d’aquestes persones o la seua activitat emprenedora, així com incentivar la implantació de noves empreses a la ciutat, que generen ocupació a Castelló de la Plana. El pressupost que l’Ajuntament de Castelló ha invertit durant el present exercici en aquesta línia d’ajuda ascendeix a 100.000€.

En 2018 es llança per primera vegada la iniciativa centrada en la recuperació del talent. Des de llavors s’ha aconseguit retornar a nou professionals a la ciutat, en ocupacions com a enginyeria industrial, enginyeria en electrònica, enginyeria de manteniment, enginyeria mediambiental, enginyeria informàtica, ciències empresarials, infermeria, psicologia i arquitectura amb domini d’anglés.

Com a novetat, en la present edició 2021, el concepte de la subvenció s’amplia. Aquesta línia d’ajuda subvenciona, d’una banda a empreses que contracten professionals qualificats, que residint fora de la Comunitat Valenciana, desitgen tornar; d’altra banda, se subvenciona a les persones que desitgen retornar i que emprenguen un projecte empresarial a Castelló. Enguany, a més, es financen a aquelles empreses foranes que instal·len i implanten els seus negocis a la ciutat de Castelló i contracten almenys dos persones desocupades i empadronades a la ciutat de Castelló.

Quantia de les ajudes de Recuperació del talent i implantació de noves empreses.

La quantia màxima de la subvenció a percebre per cada sol·licitud serà de 25.000 euros, de la següent manera:

a) Suport a l’emprenedoria: fins a un màxim de 2.950€ per a la posada en marxa de nous projectes empresarials promoguts per persones vinculades a Castelló que residisquen fora.

b) Suport a la contractació laboral per part d’empreses locals: fins a un màxim de 15.000€ per a la contractació laboral per un període mínim de 18 mesos, a jornada completa, de professionals qualificats vinculats a Castelló que resideixen fora, per part d’empreses castellonenques.

a) i b) Suport a l’emprenedoria i a la contractació laboral: fins a un màxim de 17.950 € per a la posada en marxa de nous projectes empresarials promoguts per persones professionals vinculades a Castelló que residint fora i que realitzen la contractació laboral per un període mínim de 18 mesos, a jornada completa, de persona professional qualificada vinculada a Castelló que desitge retornar.

c) Suport a la implantació de noves empreses que generen ocupació: la quantia de la subvenció ascendirà a un màxim de 25.000 € per a la contractació laboral per un període màxim de 12 mesos i a jornada completa d’almenys dos persones desocupades i empadronades a la Castelló de la Plana realitzades per empreses que instal·len i implanten els seus negocis a la ciutat de Castelló.

El termini per a sol·licitar la subvenció és des del dia 8 fins al dia 29 d’octubre, tots dos inclusivament.

Les bases són accessibles en el següent enllaç:
http://www.castello.es/web20/archivos/menu2/705/basesreguladorasplanrecuperaciontalento2021.pdf

Les sol·licituds de subvenció es presentaran a través de la seu electrònica en el següent enllaç:
https://sede.castello.es/cataloga/t/1961164a-3f51-4077-93df-7b66a6950c87

Leave a Reply