En el marc de l’agenda 2030 i en els Objectius de desenvolupament Sostenible es desenvolupa el projecte “El Propòsit d’Avançar en el Marc dels ODS” Activitats de Sensibilització, Formació i Promoció en Matèria d’Economia Sostenible de l’Alt Palància (2022), orientat a la sensibilització, promoció i impuls de l’economia de proximitat, social i solidària, generadora d’ocupació, riquesa i benestar social, i que impulsa l’equilibri territorial.

El projecte “El Propòsit d’avançar en el marc dels ODS 8 i 12” del Pacte Territorial per l’Ocupació i Desenvolupament Local Alt Palància, consisteix en la realització de campanyes de promoció i suport al comerç local, els objectius de les quals són el foment del desenvolupament turístic sostenible basat en el patrimoni natural i cultural, l’impuls a la intel·ligència turística i la promoció de la compra de proximitat i de quilòmetre 0, així com la realització de jornades de sensibilització i bones pràctiques dirigides a empreses per a promoure l’ús eficient de l’aigua, reducció del consum energètic, gestió de residus i economia circular, tot això des de la visió d’un territori que desitja emprendre la seua activitat basant-se en la responsabilitat social.

En aquest context i a través de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, la Mancomunitat Intermunicipal l’Alt Palància i El Pacte Territorial per l’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Alt Palància, s’estan realitzant diferents acciones al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 8, “Treball Decent i Creixement Econòmic”, i 12 “Producció i Consums Responsables”. Entre ells es troben les Jornades Formatives d’Economia Sostenible, dirigides a empreses, autònoms i persones amb idea de negoci del sector turístic i comercial de la comarca Alt Palància, les quals seran impartides per professionals del sector turístic i empresarial com Josep Vicent Mascarell, Alberto Galloso, Pepe Morant, Jaume Nos i Evarist Caselles.

Leave a Reply