ActualitatPacte territorial per a l’Ocupació en la RiberaPactesPactes València

Finalitza la 6a edició de La Ribera Impulsa amb l’objectiu de consolidar el PAD com a referent en la Ribera de Xúquer

By 06/04/2023No Comments

L’assessorament digital en el PAD està permetent a les empreses i usuaris a arribar a les noves tecnologies, a trobar oportunitats de treball i a competir en un món en constant canvi.

Aquesta sisena edició de La Ribera Impulsa continua sent un projecte IIPP (Integral, Innovador, Participatiu i de Proximitat), experimental, d’innovació social, participatiu i dinàmic que, amb la utilització de les noves tecnologies i digitalització de processos i mètodes, s’adapta tant a les necessitats de les persones aturades de la comarca com a les necessitats de les empreses. Es tracta de donar impuls per la transformació de l’economia i la societat cap a un entorn digital que s’implante amb caràcter transversal a tots els sectors d’activitat empresarial i que esdevinga així en l’escenari dominant per a les transaccions econòmiques i la definició d’un nou model d’organització del treball i de les relacions socials.

El Punt d’Atenció Digital a la Ribera de Xúquer és un servei públic que ofereix atenció ciutadana fomentant els mitjans digitals. El PAD permet la comunicació directa entre els ciutadans i les administracions públiques per a resoldre dubtes, realitzar tràmits i rebre informació enfocada en la cerca d’ocupació i millorar la digitalització dels comerços i empreses. A més, a través de la formació digital s’ofereixen cursos i tallers per a millorar les habilitats digitals dels ciutadans i les empreses, com l’ús de xarxes socials, la gestió de correu electrònic, la cerca d’ocupació, estratègies empresarials en línia, etc.

Objectius aconseguits

Així mateix, s’ha anat consolidant els objectius generals amb la creació d’un ecosistema digital sostenible dirigit a donar suport a la digitalització de les persones aturades i de les petites i mitjanes empreses mitjançant la prestació d’un servei integral d’informació, formació i assessorament digital que impulse la transformació digital de la Ribera i afavoresca el creixement econòmic, la reducció de la desigualtat en el mercat de treball, l’augment de la productivitat de les empreses, el progrés social i la vertebració territorial.

Com s’han aconseguit

– S’ha fomentat la formació i capacitació digital a través de tallers, sessions individuals i grupals.
– S’ha generat la col·laboració d’empreses i persones, especialment aquelles que necessitaven personal.
– S’han creat espais de treball compartits i programes de mentoria en els punts PAD.
– En les xarrades i sessions s’estimulava la innovació i l’emprenedoria. A aquest efecte s’ha vist la necessitat de la creació de programes d’acceleració digital com el nou servei de la Mancomunitat. A més, s’informa les empreses de les possibles ajudes europees per al foment de la digitalització i sostenibilitat.
– Creació d’un catàleg de recursos de la comarca en la web del PATER tant per a empreses com per a persones en cerca d’ocupació.
– Prospecció d’ofertes de treball contactant directament amb les empreses detectant futures necessitats de personal.

Àrea d’ocupació

La metodologia en esta àrea consisteix en dos blocs d’accions:
– Tallers grupals: Assessorament grupal en els punts d’atenció mitjançant sessions formatives.
– Atencions individuals: Assessorament personalitzat en competències digitals per a l’ocupació.

Les persones que reben l’assessorament volen adquirir i/o desenvolupar les seues competències digitals per a l’ocupació, mitjançant accions individuals a la carta d’una hora de durada segons les seues necessitats i/o demandes, i també tallers o accions grupals de dues hores aproximadament cada ú sobre un tema concret relacionat amb el procés de la cerca activa de treball.

Àrea de prospecció

Pel que fa a l’àrea de prospecció laboral, s’ha continuat amb la tasca desenvolupada a l’anterior edició del programa. La principal acció ha sigut la de contactar amb les empreses que ja havien participat en el programa i altres que ja ens coneixien i que no havien participat amb anterioritat per a captar ofertes de treball i crear una sinergia de col·laboració entre l’administració pública i les empreses privades.

S’ha contactat amb 198 empreses, 25 empreses han derivat 72 ofertes de treball i 5 han sol·licitat programar una cita perquè coneguérem les instal·lacions i explicar-nos els perfils que necessiten contractar (períodes de gran volum de treball com a l’estiu o la temporada de la taronja) i amb la resta mantenim el contacte per a les properes edicions del programa.

Així mateix, el nombre de currículums rebuts per a gestionar des de l’inici del programa ha sigut de 390, tant d’usuaris del programa com de persones que segueixen les xarxes socials de Ribera Impulsa. En rebre els currículums, s’introdueixen en una base de dades establint els títols acadèmics o titulacions complementàries, l’experiència laboral, el nivell d’idiomes i si tenen permís de conduir i vehicle.

Àrea d’empresa

En aquesta àrea de s’han realitzat tres tipus d’intervencions:
– Sessions d’assessorament individuals. Les atencions són per a futurs emprenedors i consolidats. Assessorament per a l’impuls de noves empreses de serveis professionals relacionades amb eines digitals i utilització de metodologies àgils i per a la consolidació de les de recent creació.
– Grupals: amb sessions formatives
– Formació específica per als comerços sobre les eines digitals de la comarca sobre com vendre en línia els seus productes i com comunicar de manera eficaç en les seues xarxes socials.
– Col·laboratives: pública-privada amb les associacions rellevants. Promoció de cotreball-espais públics en la comarca i/o webinars.

En el punt PAD s’han realitzat diferents accions formatives per tal d’impulsar la venda i la presencia en línia del comerç de La Ribera de Xúquer: formacions a grup d’empreses per tal de desenvolupar, cuidar, compartir, ajudar i incorporar un know-how per a potenciar la transformació digital empresarial. L’objectiu és anar de mà de les empreses i que posen en pràctica tots els coneixements adquirits.

Una de les principals accions realitzades en aquest període ha sigut la publicació de la nova pàgina web del PATER. Encara que el posicionament dels cercadors és costós s’ha anat millorant en els últims mesos: prova d’això són els 250 usuaris de mitjana mensual que ha tingut la pàgina.

El seu principal objectiu és acostar a la ciutadania i a les empreses una àmplia varietat de serveis relacionats amb les noves tecnologies, la digitalització, l’orientació i inserció laboral de les persones i afavorir, en general, la innovació i l’emprenedoria digital de les empreses.

Com s’avalua si s’han aconseguit els objectius del projecte i l’impacte potencial del projecte en cada participant/empresa?

A través de les dades obtingudes i la creació d’enquestes o formularis que permeten saber i comprendre què pensen els usuaris i empreses sobre els nostres serveis, tallers, assessorament… que es donen en el punt PAD. En definitiva, si han hagut canvis reals per al seu negoci o en la cerca d’ocupació.

En l’àrea d’empresa en total s’han realitzat 46 formacions: 6 en línia i 40 presencials. El nombre d’assistents totals ha sigut de 553 persones en diferents punts de la Ribera. Els tallers han abordat temàtiques de diferent índole com E-Commerce i Market Place, Estratègies en Facebook i Instagram, Google My Business (SEO local), DAFO empresa, Xarxes Socials, Dafo, Analytics, Canva, etc.

A més, el nombre de visites per a l’assessorament en els punts PAD de les poblacions amb aquest servei ha aconseguit la xifra de190 visites.

L’impacte potencial del projecte en les empreses segons la valoració obtinguda en l’enquesta de satisfacció del PAD:
Gràcies a la mentoria i assessorament:
– Les seues xarxes socials tenen més visibilitat.
– Han detectat noves oportunitats.
– Coneixen més eines de màrqueting digital.
– Són més autònoms en tot el relacionat amb xarxes socials.
– Són més conscients ara de la importància del màrqueting digital per a les seues empreses.

L’assessoria en digitalització els ha ajudat a aconseguir els objectius empresarials i a arribar a més clients en més del 62% dels casos. En relació als tallers, més del 87% dels casos han aprés coses noves gràcies a les formacions en digitalització realitzades en tota la comarca. En línies generals, el PAD Empresa ha permés que més del 85% de les empreses i comerços consultats tenen un major coneixement del màrqueting i eines digitals.

En l’àrea d’ocupació s’ha assessorat a un total de 379 persones al llarg dels diferents punts d’atenció localitzats a la Ribera Alta i Ribera Baixa. Per les característiques de l’assessorament que oferim, s’han efectuat 495 atencions individuals en el procés d’assessorament/acompanyament en competències digitals per a l’ocupació i 141 tallers pràctics grupals relacionats amb la cerca activa d’ocupació, lo que suma un total de 636 atencions realitzades.

L’impacte potencial del projecte en cada participant ha permés dotar a cada participant de:
– Recursos i eines per a optimitzar la recerca activa de treball.
– Formació en competències digitals per a assolir i mantindre’s en un treball.
– Conèixer l’objectiu laboral, l’autoconeixement, i l’ús de l’autocandidatura com a marca personal i l’ús de les xarxes socials per a la cerca d’ocupació.
– Augmentar la seua seguretat fent simulacions i pràctiques d’entrevistes de treball.
– Inscriure’s a ofertes de treball i portals web d’empreses i d’intermediaris del mercat de treball i a cursos i certificats de professionalitat.
– Insercions al mercat laboral de molts participants.
– Accés i inscripció a més ofertes de treball.
– Més autoestima i canvi d’actitud envers la cerca activa de treball.

En l’àrea de prospecció s’han registrat directament 72 ofertes d’ocupació d’empreses de la comarca, un total de 319 currículums gestionats (tant d’usuaris del programa com persones externes al programa que ens coneixen gràcies a les xarxes socials i a la web del PATER) i un total de 88 insercions en el mercat laboral, tant per la gestió pròpia dels tècnics del programa com per la pròpia cerca activa dels usuaris, ja que aquestes ofertes són una via més d’accés al mercat laboral, però no l’única.

Leave a Reply