En 2017 en el marc de l’Acord Territorial per l’Ocupació dels Ports es desenvolupa conjuntament amb la Universitat Jaume I un Diagnòstic Territorial on s’analitzen integralment els aspectes socioeconòmics i laborals de la mancomunitat amb la finalitat d’establir unes pautes per a la consecució “d’acostar les polítiques d’ocupació a les especificitats territorials del nostre territori. Una nova governança continguda en el programa “Avalem territori” per a actuar de forma més efectiva”. A més en la presentació del diagnòstic es posa l’accent en que la millor eficiència en la gestió de serveis ve donada des d’un marc territorial propi i en que “per a intensificar l’efecte de les polítiques públiques necessitem avançar en el reconeixement territorial del lloc on s’apliquen”.

Al desembre de 2019 s’inicia el projecte experimental per l’Ocupació i el desenvolupament Local “Xarxa Comarcal d’Iniciatives Empresarials” (XCIE), impulsat per la Mancomunitat Comarcal Els Ports, la càtedra AVANT i Labora, gràcies a l’ajuda Empace per a fomentar els acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana.

La XCIE és “un grup d’assessorament que assisteix a les iniciatives empresarials independentment de la fase en què es troben, que pretén:

• Fomentar la creació, implantació i desenvolupament de noves empreses

• Assessorar i orientar a pimes, autònoms i nous emprenedors

• Animar, formar i tutoritzar a joves amb ganes d’emprendre i establir-se en el territori

• Investigació d’infraestructures i espais públics infrautilitzats per a la creació i reactivació econòmica

• Crear una xarxa entre empreses, treballadors, administracions i entitats locals, clients per a la col·laboració i establir sinergies

• Foment d’iniciatives emprenedores, i afavoriment de l’activitat empresarial de xicotetes activitats ocasionals

• Detecció de possibles nínxols d’activitat

• Estudiar les necessitats formatives de la comarca

• Frenar la despoblació

• Dissenyar les estratègies

La Xarxa Comarcal d’Iniciatives Empresarials Els Ports (XCIE) va organitzar, en el marc de l’Acord territorial per l’ocupació Els Ports, la jornada “Els ports emprèn jove” enfocada als joves emprenedors de la comarca. Aquesta jornada va tindre lloc el dia 23 de juliol a les 18h en el pavelló municipal de la Mata. Aquesta iniciativa naix de la necessitat de donar un impuls a un sector clau en la lluita contra la despoblació. La Mancomunitat Comarcal Els Ports juntament amb les AEDL del territori que conjuntament amb el XCIE van organitzar aquesta jornada dedicada als joves emprenedors i empresaris de la comarca per a compartir experiències empresarials amb altres joves de Els Ports, fomentar l’esperit emprenedor en el territori i reivindicar viure i treballar dignament als nostres pobles.

L’objectiu resideix en animar, aclarir dubtes i ajudar de manera col·laborativa i amb l’assessorament adequat a aquests futurs emprenedors perquè puguen desenvolupar les seues idees empresarials. Amb el títol “Els Ports Emprèn Jove” la proposta va reunir ponències, experiències empresarials, grups de treball i conclusions.

La iniciativa, que va comptar amb el suport de l’UJI, l’IVAJ i l’Ajuntament de la Mata, anava dirigida a joves amb edats compreses entre els 16 i els 35 anys. La intenció respon a mostrar als futurs emprenedors les possibilitats que la comarca de Els Ports els ofereix i el suport i acompanyament que poden trobar en la XCIE.

D’aquesta manera, la jornada es va iniciar amb una breu presentació en la qual van participar el president de la Mancomunitat Comarcal Els Ports, Blai Peñarroya, i el coordinador de la Xarxa Comarcal d’Iniciatives Empresarials Els Ports, Francisco Campillo. Tot seguit va tindre lloc la taula redona amb presentacions breus i dinàmiques de 3 col·lectius. La jornada va obrir amb les intervencions de la Nova Ruralitat que a través de Juan Luis Anglés van tractar “Futur i oportunitats a la Comarca de Els Ports”. A continuació, la Tècnica de Joventut de la Mancomunitat Alt Maestrat, Elia Calvo, va abordar la “Joventut i nova ruralitat”. Finalment, un portaveu del Projecte Aplec de Els Ports 2020/2021 va contar la iniciativa del projecte “Apostem per Els Ports.”

En segon lloc va tindre lloc el torn dels testimoniatges de Casos d’Èxit o Showcast, on es va poder escoltar les experiències d’empreses de la comarca gestionades per joves emprenedors que van participar de manera desinteressada. Van contar la seua experiència en el sector, els avantatges i dificultats que es van trobar en emprendre a la comarca. En el desenvolupament de la jornada 16 empresaris de la comarca van parlar de la seua experiència, 12 en format presencial i quatre a través d’un vídeo explicatiu de 2 minuts que es va projectar en la duració de l’acte contant breument la seua experiència. Una vegada finalitzades les presentacions va tindre lloc un breu recés en forma de berenar networking per a així continuar amb el següent punt de la programació, les taules d’experiències.

Aquestes estaven constituïdes en quatre grups de treball amb els assistents dividits per sectors productius: agricultura, ramaderia i indústria agroalimentària; esport, turisme, cultura i benestar; noves tecnologies i innovació; oficis, serveis professionals i relleu generacional. Amb aquest format es busca en tot moment facilitar la comunicació i crear espais còmodes perquè els joves pogueren expressar dubtes més concrets sobre el sector en el qual estigueren interessats.

En acabar el debat, Vicent Budí, director de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) que pertany a la Càtedra AVANT UJI-GVA va extraure les conclusions amb les principals idees tractades en les taules d’experiències amb el propòsit d’assenyalar el camí per a les empreses i emprenedors de la comarca i així reactivar l’economia local, lluitar contra la despoblació i crear així riquesa a la comarca.

Entre elles destaquem la creació de bancs comunals, bancs de terres, el foment del teletreball, la necessitat d’aplicar una formació especialitzada i a demanda, foment del turisme d’experiència i augment dels espais coworking.

Cal indicar a més que la jornada es va gravar perquè posteriorment es difonguera a través de les xarxes socials.

Aquesta primera edició de la jornada “Els Ports Emprèn jove” ha tingut un èxit molt significatiu a la comarca. L’aforament limitat per les circumstàncies actuals de la covid-19 de 50 persones va obligar al fet que algunes persones no pogueren inscriure’s en els formularis establits.

Aquest fet posa en relleu el caràcter lluitador de la població de Els Ports en la lluita contra la despoblació.

Leave a Reply