ActualitatPacte Territorial per a l’Ocupació Castelló NordPactesPactes Castelló

El pacte territorial pero l’ocupació Castelló Nord participa en el Grup de millora de la qualitat del Sector Empresarial i Tècnics de Turisme

By 08/10/2022No Comments

Treballar de manera conjunta amb l’empresariat i el sector públic és un dels objectius del pacte.

Els empresaris i gestors turístics que estan participant en el projecte d’adhesió Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins (SICTED) s’han reunit a Sant Mateu (Castelló) per a reflexionar, analitzar i, finalment, proposar accions de millora concretes en el destí. La tècnica del Pacte per l’Ocupació Castelló Nord ha participat de manera activa en la reunió, amb proposta d’accions i concreció d’objectius, amb la finalitat de generar iniciatives col·lectives per a la millora integral del destí.

El grup que proposa les accions, en el qual participa el Pacte, denominat grup de millora “Coneix el teu destí – SICTED Maestrat, ànima interior”, s’ha creat i reunit amb els següents objectius:

– Aprofundir en el coneixement de l’oferta turística del destí per part dels serveis participants en el programa SICTED (serveis públics, empreses i professionals autònoms).

– Millorar la qualitat de la informació turística que es posa a disposició dels turistes, visitants i en general clients que interactuen amb els serveis SICTED del destí.

– Convertir a totes les persones vinculades amb el sector turístic del destí en “ambaixadors” del territori.

– Generar sentit de pertinença i comunitat cap al destí Maestrat, ànima Interior.

Una vegada definits i consensuats els objectius, es va passar a la proposta d’accions, de les quals destaquem:

– Inclusió del logotip de Maestrat, Ànima Interior en les webs dels serveis i en materials promocionals (digitals i en paper) per a crear sentit de comunitat i d’unió i vertebrar el territori.

– Els serveis turístics intercanviaran una quantitat mínima de materials informatius (fullets, catàlegs, targetes de visita, etc.) entre ells, amb la condició de poder comptar amb informació fidel i actualitzada d’altres empreses o professionals del destí que presentar als turistes que el requerisquen.

– L’Associació de municipis dissenyarà i produirà un expositor de fullets de grandària reduïda per a cadascun dels serveis SICTED de destí.

– L’Associació posarà a la disposició dels serveis participants un QR que redirigisca a la web de descàrrega dels diferents fullets i catàlegs del destí i un altre codi QR

que redirigisca a la web de Maestrat, Ànima interior perquè ho usen amb finalitats promocionals.

– Grup de correu informatiu per a empreses i professionals SICTED distingits. L’associació crearà un grup de correu d’empreses i professionals SICTED distingits amb la condició de poder compartir informació interessant sobre esdeveniments, actes i altres del sector turístic local.

Leave a Reply