ActualitatPacte territorial per l'ocupació de la Mancomunitat de l'Alt Espadán-MijaresPactesPactes Castelló

El Pacte Territorial per l’Ocupació de la Mancomunitat Espadán-Millars

By 25/11/2022No Comments

El Projecte Experimental del Pacte Territorial per l’Ocupació està enfocat a millorar la gestió de residus en la Mancomunitat, mitjançant la implantació del sistema de recollida porta a porta dels residus orgànics i la instal·lació d’àrees de compostatge municipal en cadascuna de les localitats. Així, a més d’ajudar a complir els objectius europeus, s’aconseguirà augmentar l’ocupació local.

La nova Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, estableix que la recollida separada dels residus orgànics d’origen domèstic ha d’implantar-se abans del 31 de desembre de 2023 en tots els municipis espanyols. Aquesta llei també entén com a recollida separada el compostatge domèstic o comunitari, per la qual cosa des d’aquest Projecte Experimental apostem per aquesta mena de gestió per a transformar els residus orgànics en compostos.

Realitzem cursos formatius i diferents activitats destinats a la formació de la ciutadania de la Mancomunitat en l’àmbit de la Gestió de Residus, el Compostatge i l’Educació Ambiental. Els ciutadans d’aquests municipis poden acudir a nosaltres per a resoldre els seus dubtes i així ser capaços de portar endavant el projecte, a més de poder inscriure’s en ofertes i borses de treball dels ajuntaments gràcies.

A més, aquests dies també es reprenen les rutes senderistes familiars pels municipis de la Mancomunitat, una de les activitats del nostre Projecte que millor acolliment està tenint.

Per a conéixer les localitats i els horaris en les quals es realitzen, tant els cursos com les rutes, poden contactar al 606703824 o a través de les nostres pàgines web.

Més informació:

http://www.espadan-mijares.es/

https://visitespadanmijares.com/es/inicio

Leave a Reply