ActualitatPacte territorial la Costera la CanalPactesPactes València

El Pacte Territorial Costera-Canal finalitza el seu seté projecte amb balanç molt positiu en les activitats programades

By 04/04/2023No Comments

El Pacte Territorial Costera-Canal finalitzarà el seu seté projecte experimental “Treballem a la Costera-Canal” amb balanç molt positiu.
Pel que respecta a l’àrea d’orientació laboral, s’ha caracteritzat per una atenció específica a les persones desocupades en risc d’exclusió social i a col·lectius desfavorits. Tot això, seguint la línia d’objectius específics del projecte per a incrementar la seua ocupabilitat.

Una altra de les àrees que s’ha reforçat és la referent a les atencions a persones amb diversitat funcional, amb jornades i formació específica dirigides a millorar les seues competències digitals.

Cal destacar també l’augment d’atencions a dones, col·lectiu amb més dificultats degut especialment a les necessitats de conciliació familiar, en la seua gran majoria.
Com a novetat en aquest projecte, cal ressaltar la creació de la línia de suport a aquelles persones sense formació específica, però amb experiència laboral per a sol·licitar l’acreditació de competències professionals.

Pel que fa a l’àrea d’empresa, s’ha continuat amb l’acompanyament a emprenedors, ajudant-los a analitzar, madurar i a posar en marxa la seua idea de negoci. Aquest servei ha inclòs l’elaboració de plans de viabilitat, la sol·licitud d’ajudes i subvencions, fins a la seua alta completa com a punt PAE autoritzat.

S’han dut a terme prop d’un centenar d’atencions a 40 persones emprenedores amb una edat mitjana de 39 anys. D’aquestes quaranta, el 53% són homes i el 47% dones.
Sobre la base de la formació dels usuaris d’aquest servei, la majoria té una formació alta, un 45% tenen estudis universitaris i un 22% batxillerat o grau superior d’FP.
Així mateix, les empreses ja creades també han pogut beneficiar-se del servei de mentorització en les àrees de consolidació i digitalització. Concretament, han sigut 16, dels quals la forma jurídica més comuna ha sigut la del treball com a persona autònoma i la seua residència a Xàtiva.

Cal esmentar, a més, l’acompanyament, tutorització i gestió d’una ajuda EAUTOE (ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu ús a través de la creació d’activitat empresarial com a persona treballadora autònoma en projectes innovadors) i quatre EAUTOP (projectes territorials per al reequilibri i l’equitat).

El Pacte Costera-Canal ha continuat en el seu afany per acostar la cultura emprenedora a la població més jove. L’objectiu ha sigut fomentar l’aprenentatge del treball per compte propi, sensibilitzar sobre la cultura emprenedora entre l’alumnat de formació professional dels instituts del territori. Aquesta actuació s’ha complementat amb tallers d’autoconeixement de competències en l’àrea d’orientació laboral.

Leave a Reply