ActualitatPacte Territorial per a l’Ocupació Castelló NordPactesPactes Castelló

Conéixer el grau de digitalització a Terres del Maestrat com a pas previ per a prendre decisions formatives

By 29/12/2020No Comments

Terres del Maestrat coneix el grau de digitalització en l’entorn empresarial i institucional mitjançant un qüestionari.

Per tal d’aprofundir en els coneixement dels empresaris, treballadors, tècnics del territori, hem decidit fer un qüestionari que ens aporte una visió general del grau de digitalització de l’entorn empresarial i institucional en que estem treballant.

Per tant hem elaborar un seguit de qüestions que inclouen preguntes tant de l’àmbit personal com el professional. L’objectiu principal és identificar quin és el grau de coneixement i ús quotidià de diferents eines i dispositius digitals a l’entorn empresarial i institucional.

El qüestionari està format per un total de 26 preguntes i s’ha remés a una mostra aproximada de 150 persones.

Els principals resultats obtinguts són:

• La majoria utilitza el seu dispositiu mòbil personal per a treballar.

• Sobre la base dels dispositius digitals, aproximadament el 50% dels usuaris no actualitzen els seus dispositius regularment (mòbil, ordinador, tauleta).

• Gran part dels usuaris no utilitza els mitjans digitals com a calendari de tasques, ni utilitzen els mitjans per a tindre reunions o vídeo conferencies

• No veuen pel·lícules ni vídeos en streaming, una part important tampoc llig periòdics digitals.

• Una part important no utilitza els mitjans digitals professionals com a mètode de localitzar informació o formar-se.

• Destacar que més d’un 60% tenen i gestionen una pàgina web.

• Aproximadament la meitat dels usuaris han respost no saber que significa el posicionament SEU i SEM

• Pocs utilitzen Google my Bussines,

•Tots tenen Facebook i la majoria l’utilitzen habitualment, però tan sols 3% realitzen campanyes de pagament. Tots tenen Instagram i l’usen habitualment.

• Destacar que la majoria no té Linkedin

• La major part dels usuaris si estan familiaritzats amb Whatsapp però no manegen i utilitzen totes les possibilitats que té l’eina.

• Una minoria compta amb un sistema de gestió de reserves

• Un volum important no controla ni gestiona els registres de clients i compres, no té l’email dels seus clients i no realitzen accions comercials amb els seus clients a través de mitjans digitals.

Per tant podem dir que l’entorn empresarial i institucional dels pobles que formen el nostre Pacte és generalment baix i per tant cal treballar en esta vesant per tal de millorar-la.

En la situació que ens ha sobrevingut a tots aquest any arran de la pandèmia, és més necessari si cal que la digitalització forme part dels nostres empresaris, i cal que s’habituen a utilitzar les eines digitals que tenen al seu abast a fi i efecte adaptar-les al seu dia a dia per a millorar la seu operativa diària i per tant el posicionament i millora del seu negoci.

Leave a Reply