ActualitatPacte territorial la Costera la CanalPactesPactes València

“Una xarxa, un futur”, el nou projecte experimental del Pacte Costera-Canal

By 12/05/2023No Comments

La primera de les seues actuacions serà la realització d’una jornada per a fomentar l’FP Dual en el territori.

El Pacte Territorial Costera-Canal, en el seu afany per continuar fomentant l’orientació laboral entre la ciutadania en general i posant l’accent en persones en risc d’exclusió, joves i dones en particular, planteja adreçar com a eix principal del projecte en curs l’orientació laboral.

Sobre la base d’això, s’estableixen quatre objectius principals: la millora de l’ocupabilitat, mitjançant la igualtat d’oportunitats i inserció laboral; l’atenció a persones en risc d’exclusió social amb coordinació amb els agents territorials vinculats, i la millora de les qualificacions laborals. Forma part d’aquest últim punt la primera de les actuacions que s’executaran: una jornada per a fomentar l’FP Dual en el territori.

Pel que respecta a l’àrea d’emprenedoria, posada en marxa en el projecte “Impulsant La Costera-Canal” amb la creació del punt PAE, es mantindran els serveis d’assessorament i informació, així com els tallers dirigits a aquest públic objectiu.

En tercer lloc, la vertebració i corresponsabilitat territorial serà un dels punts que continuarà impulsant el Pacte, donada l’escassa presència de xarxes que aglutinen als diferents agents socioeconòmics. Aquest bloc continua sent una de les majors febleses d’aquestes comarques.

Finalment, el bloc referent a la innovació en processos de desenvolupament local durà a terme un sistema que pose en valor els recursos endògens territorials, des d’un enfocament de desenvolupament local sostenible, a través d’iniciatives socials i de governança pública-privada. Tot això, encaminat a obtindre la plena ocupació de qualitat estructural.

Leave a Reply