ActualitatConsorci per la creació d'ocupació de l'Horta Nord Pactem NordPactesPactes València

PACTEM NORD: model de coordinació i treball en xarxa en matèria d’ocupació local

By 17/05/2021No Comments

Pactem Nord, que al maig complirà 20 anys de treball efectiu en el territori, aborda la problemàtica de la desocupació en l’àmbit local en un moment en el qual la pandèmia sanitària ha exigit i exigeix respostes locals en diferents àmbits

www.consorci.info

El Pacte Territorial per a la Creació d’Ocupació, Pactem Nord, que al maig complirà 20 anys de treball efectiu en el territori, aglutina la cooperació en xarxa de professionals de l’ocupació, serveis socials, promoció econòmica i desenvolupament local dels municipis de l’Horta Nord i entitats que la integren per a abordar la problemàtica de la desocupació en l’àmbit local en un moment en el qual la pandèmia sanitària ha exigit i exigeix respostes locals en diferents àmbits.

Durant aquest últim any Pactem Nord ha tingut un paper fonamental en l’adaptació de metodologies de treball per a l’atenció i orientació laboral de persones desocupades garantint una ràpida resposta i la cooperació operativa dels professionals que participen de l’Agència Pública d’Ocupació de l’Horta Nord davant la situació derivada de la Covid-19. S’han gestionat 1.585 processos d’intermediació laboral, amb la consecució de 140 contractes de treball, el 57% ocupats per dones, dada molt destacable, perquè en anys anteriors la contractació masculina era majoritària (per exemple, en 2019 el 59% dels contractats van ser homes). Això s’explica per les conseqüències immediates en el mercat de treball de la pandèmia sanitària i, sobretot, per tractar-se d’ofertes d’ocupació que es produeixen en sectors tradicionalment feminitzats (auxiliar d’ajuda a domicili, auxiliar d’infermeria, caixer de supermercat, empleat de neteja en hospitals o residències o auxiliar administratiu).

D’altra banda, és imprescindible destacar l’estreta relació que Pactem Nord manté amb ASIVALCO i AUPIM i un gran nombre d’empreses del territori que desenvolupen amb el seu suport acciones de RSE orientades a la inserció laboral de les persones que tenen majors dificultats d’ocupació. És necessari posar en valor la labor de les empreses locals en uns moments de gran complexitat. En relació a l’emprenedoria, cal indicar que en 2020 s’han constituït 56 empreses en l´Horta Nord, amb 61 nous llocs de treball, mitjançant un acompanyament personalitzat del procés de creació de l’empresa. Es preveu un increment considerable en el nombre d’empreses creades per a l’exercici 2021.

Des de l’Observatori d’Ocupació de Pactem Nord, al costat dels 20 informes especialitzats en matèria laboral i el tractament de la ingent informació produïda en la pandèmia associada a tota mena d’ajudes i tramitacions, s’han finalitzat dos estudis de gran rellevància, cofinançats per LABORA amb la col·laboració de la Universitat de València: “Elements diagnòstics de l´Horta Nord” i “Estratègies territorials i escenaris per al desenvolupament de l´Horta Nord”. Aquestes investigacions definiran l’acció de l’entitat en el territori en el marc del Pacte Territorial d’Ocupació.

El context complex en el qual ens situa l’inici de l’exercici 2021, planteja grans reptes en matèria d’ocupació i del sosteniment de l’activitat econòmica, entre altres, per als quals és imprescindible el màxim aprofitament dels recursos públics mitjançant una resposta coordinada. Serà clau l’acompanyament i l’atenció personalitzada a les persones desocupades, així com l’assessorament especialitzat i el reforç a emprenedors i empreses del territori per a mantindre un teixit empresarial fort i dinàmic, davant la posada en marxa de diferents programes i mesures en l’àmbit estatal, autonòmic i local per a fer front a la situació actual.

Leave a Reply