Des del projecte experimental VII d’Actaio s’ha iniciat una de les línies de treball més innovadores: l’obertura d’una plataforma de formació en línia. Aquesta proposta té un caràcter transversal per als diferents objectius i col·lectius als quals es dirigeix el pla d’acció:
● Accions formatives dirigides a personal orientador, empreses, aturats i persones en actiu, sobre la Formació Professional Integral i el mercat laboral.
● Accions formatives per al desenvolupament de l’FP Dual dirigides a empreses.
● Accions formatives per al desenvolupament de competències per a l’ocupabilitat i digitals per a persones en atur i en actiu. La plataforma e-learning utilitzada és Moodle per la confiança que es té en aquesta eina, que és fàcil d’usar en qualsevol dispositiu i que ja és molt coneguda en l’entorn formatiu, facilitant així el maneig per una gran varietat d’usuaris.

La proposta formativa “no formal” consisteix en dos tipus d’aprenentatge en línia:
● Un repertori de píndoles formatives, que es caracteritzen per estar centrades en una temàtica concreta, amb contingut interactiu, de curta duració i que poden fer-se de manera autònoma o com a complement a altres tipus de formació en línia o tallers presencials. Per a realitzar la píndola formativa només cal donar-se d’alta en la plataforma i accedir al curs a través de l’automatrícula.
● Curs en línia, en el qual se segueix un programa d’objectius, continguts i tasques a entregar per part de les persones que el duen a terme. Aquesta formació té un calendari, un seguiment i avaluació per part del professorat. Per a realitzar aquests cursos en línia només cal donar-se d’alta en la plataforma i inscriure’s en el curs en el període temporal que s’indique per a l’ocasió.

En aquests moments tenim actius un curs i cinc píndoles formatives relacionades amb diversos temes: canals de cerca de treball, oferta d’FP en el territori, ocupabilitat en l’FP, paper de l’instructor d’FP en l’empresa, orientació cap a l’FP. Des de l’equip tècnic som conscients que es tracta de l’inici d’una oferta que anirà creixent i evolucionant a mesura que avance l’actual i futurs projectes experimentals. A més, destaquem el curs “Orientació cap a la Formació Professional i l’ocupabilitat” que duem a terme des d’aquesta plataforma i en col·laboració amb el Centre de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana- CEFIRE, del qual actualment estem realitzant la 4a edició. L’objectiu d’aquest curs és el de formar a personal orientador i docent d’educació primària i secundària en tot el relacionat amb la Formació Professional Integral. La finalitat és que coneguen el funcionament, l’oferta i les característiques d’aquesta formació, sobretot posant l’accent en les eixides laborals que proporcionen aquests estudis i la implantació de la nova llei de l’FP. Convidem a totes les persones que accedisquen a la nostra plataforma “Actaio Formació” i que aprofiten l’oportunitat d’aprendre de manera autònoma sobre temes d’actualitat relacionats amb l’ocupació, la formació i l’empresa.

Leave a Reply