L’Observatori Socioeconòmic d’Ocupació i Formació Alt Palància naix en el marc del Pacte Territorial per l’Ocupació i Desenvolupament Local Alt Palància, format pels 28 municipis pertanyents a la Mancomunitat Alt Palància, l’Ajuntament de Segorbe, els agents socials, UGT PV i CCOO PV, i la Federació Empresarial Comarcal de l’Alt Palància (FECAP).

L’Observatori és una de les línies d’actuació del Pacte Territorial per l’Ocupació i Desenvolupament Local Alt Palància, dins del programa AVALEM TERRITORI, impulsat per LABORA i amb la col·laboració del Ministeri de Treball i Economia Social. A través d’una acció planificada i coordinada per l’equip tècnic del Pacte s’identifiquen tant les necessitats immediates com les tendències de futur de les empreses de la zona en matèria de formació, ocupació i innovació, especialment en el camp de la qualificació dels recursos humans, de manera que siga possible concretar especialitats i continguts que puguen incloure’s en les programacions formatives que es posen en marxa en el territori.

En col·laboració amb la Universitat Jaume I i LABORA, el personal tècnic del Pacte analitza el mercat laboral territorial amb l’objectiu de detectar els desafiaments als quals s’enfronten les empreses comarcals i les necessitats per a la inserció sociolaboral de les persones desocupades i, especialment, l’estabilitat en l’ocupació dirigida a joves, dones, persones desocupades de llarga duració, i persones amb diversitat funcional, per a la posterior concreció i disseny de programes específics de formació i ocupació que s’ajusten a les dades obtingudes. Amb aquest treball de recerca es pretén obtindre un millor coneixement de la realitat socioeconòmica de la comarca per a adequar les polítiques d’ocupació al territori.

L’objectiu general de l’Observatori Socioeconòmic d’Ocupació i Formació és recollir, analitzar i difondre informació relativa al comportament del mercat de treball local, fer seguiment de les accions en matèria d’ocupació, emprenedoria i de l’evolució dels sectors emergents i nous jaciments d’ocupació.

L’accés a l’Observatori Socioeconòmic se situa en la web del Portal d’Ocupació Comarcal, PORTALEMP ALT PALÀNCIA, https://altopalancia.portalemp.com/observatorio-socioeconomico.html. La informació és oberta i està disponible per a la seua consulta sense necessitat de registrar-se.

D’aquesta manera, el Pacte per l’Ocupació i Desenvolupament Local Alt Palància recopila i fa públic un conjunt d’informació socioeconòmica de la comarca, de manera agrupada i organitzada, amb la finalitat de conéixer la seua realitat i mostrar la seua evolució. A més dels diagnòstics territorials i els informes elaborats per a identificar les estratègies d’ocupació en l’àmbit comarcal, el personal tècnic del Pacte actualment està treballant en memòries descriptives sobre sectors tractors de l’economia comarcal, com són el sector agroalimentari, industrial, turístic i immobiliari.

Leave a Reply