Acord territorial d'ocupació a la Comunitat Valenciana Terme Municipal d'ElxActualitatPactesPactes Alacant

L’Ajuntament d’Elx ha sol·licitat una subvenció al labora per a implementar i desenvolupar ‘l´Espai Virtual per la promoció d’ocupació, formació i emprenedoria’, projecte emmarcat en l’acord territorial d’ocupació i desenvolupament local de la ciutat d’Elx

By 08/02/2021No Comments

L’Acord Territorial d’Ocupació i Desenvolupament Local de la ciutat d’Elx va acordar sol·licitar al LABORA una subvenció de 175.000€ amb la finalitat de desenvolupar el projecte “Espai Virtual per la promoció d’ocupació, formació i emprenedoria”, la implementació del qual es produirà en un període de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2021 fins al 31 de març de 2022.

El projecte té com a objectiu donar resposta a les necessitats del territori en matèria d’ocupació i foment de l’emprenedoria mitjançant la utilització de les possibilitats que ofereixen les tecnologies vinculades a l’ús d’Internet. Cal destacar que serà cofinançat per l’Ajuntament d’Elx i LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

Es proposa la creació d’un espai virtual online amb vocació de centralització de la informació rellevant, que tindrà dos funcions principals:

• Actuació com a sitja d’informació que aglutine les dades rellevants sobre l’ocupació i la formació dels agents econòmics i socials de la ciutat. S’inclourà informació actualitzada sobre formació tant reglada com no reglada, així com orientació laboral, simulacions pràctiques i tallers virtuals.

• Creació d’eines online que funcionen com a banc de proves, lloc d’entrenament i simulador de pràctiques. Estaran orientades a persones potencialment emprenedores, però també al conjunt de persones tant treballadores com en cerca d’ocupació.

Es proposa la creació d’un simulador de negoci, el disseny del qual estarà enfocat a treballar competències i habilitats en gestió empresarial des d’un enfocament emprenedor. L’objectiu és que les persones amb inquietuds empresarials tinguen una eina on visualitzar la seua idea de negoci que, a més, li servisca com a banc de proves.

La implementació de l’Espai Virtual per la Promoció d’Ocupació, Formació i Emprenedoria estarà basada en tres línies d’actuació:

Línia 1: creació d’una pàgina web vinculada al vigent Acord Territorial d’Ocupació i Desenvolupament Local de la ciutat d’Elx. En aquesta web s’allotjaran la sitja d’informació i les eines online abans indicades. En la web s’inclouran enllaços a les pàgines web de les entitats signants de l’Acord Territorial. També es contactarà amb altres entitats rellevants per a la ciutat en matèria econòmica i d’ocupació, tant públiques com privades, amb la finalitat d’incloure enllaços a les seues respectives webs, tot això propiciant la creació de vies online de participació i col·laboració.

Línia 2: connexió entre les necessitats expressades per empresaris, treballadors i agents socials i econòmics signants de l’Acord Territorial, tant formatives com laborals, fomentant la cultura emprenedora i la intermediació laboral. En aquest sentit, cal aprofitar les sinergies que es produirien entre la web indicada en la línia 1 i el nou programari recentment implantat de l’Agència Municipal de Col·locació de l’Ajuntament d’Elx.

Línia 3: especial atenció a les necessitats formatives i laborals de la joventut de la ciutat d’Elx.

La primera línia d’actuació proposada està orientada a empreses i treballadors i aturats en el seu conjunt. La línia 2 està dirigida fonamentalment a emprenedors. La línia 3 es dirigeix a joves.

En definitiva, totes les actuacions estan dirigides a promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible. Es pretén aprofitar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies, contribuint a la divulgació de conceptes de sostenibilitat, responsabilitat social, fiscal i mediambiental. A més, s’incentivarà la inclusió d’aquests conceptes com a elements diferenciadors en les seues possibles idees de negoci futures.

El projecte està vinculat amb la Estratègia Elx 2030, estratègia d’actuació de l’Ajuntament d’Elx, centrada en la satisfacció de les necessitats i drets de les persones i orientada a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de l’Organització de Nacions Unides (ONU), així com amb el Pla estratègic Elx 2030, basat en els objectius del Projecte Europa 2030 de la Unió Europea.

Pàgina web:
www.elche.es
https://www.elche.es/promocion-economica/

Leave a Reply