ActualitatPacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat LitoralPactesPactes Castelló

La reorientació de l’orientació laboral

By 17/05/2021May 18th, 2021No Comments

L’àrea d’orientació del Programa Experimental OBSEDI del Pacte per l’Ocupació Maestrat Litoral ha hagut d’adaptar-se a les noves circumstàncies.

L’orientació laboral està en procés de reinvenció. Donada la situació actual provocada per la pandèmia, l’orientació laboral, igual que altres àmbits de la societat, es troba en un procés de reestructuració.

A causa de la dificultat de l’atenció presencial des del departament d’orientació laboral del programa OBSEDI s’han dut a terme diferents accions basades en les noves tecnologies de la informació, tant de manera unidireccional com multidireccional. A través d’aquestes vies s’ha intentat arribar a aquelles persones que es troben en una situació de cerca d’ocupació, especialment a aquelles pertanyents al col·lectiu de persones en risc o situació d’exclusió social. Aquestes accions estan d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats en l’Agenda 2030: promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l’ocupació plena i productiva; el treball decent per a tots; i reduir la desigualtat entre els països. També amb els objectius estratègics del Projecte Avalem Territori: ocupabilitat, igualtat d’oportunitats, inserció laboral (Inserció), atenció a les persones i inclusió social de col·lectius desfavorits (Inclusió).

La comunicació unidireccional amb els usuaris s’ha centrat, d’una banda, en la confecció i difusió d’infografies sobre els canvis del mercat laboral, vies de cerca d’ocupació, curriculum vitae, vídeo-currículum, entrevista de selecció i accés a la formació. Per a aquesta difusió s’han utilitzat les xarxes socials pròpies del projecte OBSEDI i les dels ajuntaments dels municipis del pacte. Aquestes vies de comunicació tenen com a principal plataforma d’emissió la telefonia mòbil, aquesta tecnologia és usada de manera transversal per tots els col·lectius de la societat i per tant, ens ha ajudat a accedir a persones amb menor accés a les tecnologies de la informació. D’altra banda, hem analitzats les dades del mercat laboral, principalment extrets de les dades de LABORA, per a conéixer els canvis que les restriccions de mobilitat i reunió han produït tant en el mercat laboral com en les tècniques de cerca d’ocupació.

La comunicació multidireccional suposa que l’interlocutor posseïsca unes capacitats i habilitats mínimes en el maneig i accés a les tecnologies de la informació, per tant s’ha perseguit el doble objectiu de consolidar els coneixements bàsics en informàtica i il·lustrar als usuaris en les tècniques de cerca d’ocupació en línia. És per això que s’han organitzat tallers en línia d’eines digitals i cerca d’ocupació i també s’ha realitzat orientacions laborals a través de correu electrònic i videoconferència.

En conclusió, la forma a la qual s’enfronten els col·lectius més desfavorits a les noves tecnologies és quasi impossible: si no sé o no puc accedir a les noves eines de cerca d’ocupació no puc accedir a les noves vies d’accés a l’ocupació. És per això, que l’orientació laboral ha de reinventar-se i ser capaç de, usant les noves formes de comunicació, dotar als usuaris dels mitjans necessaris per a afavorir la seua formació i ocupabilitat siga com siga la situació del mercat laboral.

Leave a Reply