Acord Territorial per l'ocupació de la Mancomunitat de l'Alt Palancia i la seua àrea d'influènciaActualitatPactesPactes Castelló

La Mancomunitat Alt Palància, en el marc del Pacte per l’Ocupació i Desenvolupament Local, compromesa amb els principis i valors de la Responsabilitat Social

By 28/09/2020No Comments

La Mancomunitat Alt Palància dona continuïtat a les seues polítiques de Responsabilitat Social, a través de l’elaboració de la seua I Memòria de Sostenibilitat, amb l’objectiu d’informar sobre l’impacte i compromís mediambiental i social derivats de la seua activitat, en un exercici de transparència, rendició de comptes i participació amb els seus grups d’interés.
La Mancomunitat, com a entitat impulsora del Pacte per l’Ocupació i Desenvolupament Local, ha realitzat actuacions emmarcades en valors de responsabilitat social, incloent projectes dirigits al seu foment entre el teixit social i empresarial de la comarca. En aquest sentit, l’any passat, es va crear l’Escola Comarcal de Responsabilitat Social de l’Alt Palància (ALPASO), per a avançar en el camí d’una consciència social i creixement sostenible. Posa en valor projectes i bones pràctiques, servint a la cohesió del teixit social i empresarial del territori, i generant sinergies que deriven en projectes intermunicipals en matèria de Responsabilitat Social.
El Pacte Territorial per l’Ocupació es va constituir l’any 2016, amb el suport de LABORA, com una eina per a dinamitzar els municipis de la comarca en termes socials, econòmics, de sostenibilitat, i d’igualtat d’oportunitats en un context de despoblació progressiva, envelliment de la població i altes taxes de desocupació que pateixen les comarques d’interior. El Pacte representa un mecanisme per a coordinar polítiques, esforços i recursos per a afavorir actuacions integrals que permeten la creació d’ocupació i el desenvolupament local, especialment en l’actual situació socioeconòmica generada per la pandèmia.
Aquest any 2020 i amb la col·laboració de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, la Mancomunitat Alt Palància, en el marc del Pacte per l’Ocupació, continuarà impulsant i promocionant l’economia sostenible, gràcies a la implementació de la seua primera Memòria de Sostenibilitat.
Amb aquest projecte la Mancomunitat expressa el seu compromís amb una visió sostenible de la seua activitat, creant canals d’unió, participació i de diàleg constant amb tots els actors que juguen un paper actiu important en el foment de la responsabilitat social, amb la finalitat de conjuminar esforços i buscar alternatives al creixement econòmic de la comarca.
L’elaboració de la I Memòria de Sostenibilitat recull la intenció de l’entitat de rendir comptes sobre el compliment dels compromisos que en matèria de Responsabilitat Social ve assumint en el desenvolupament de la seua activitat. Se centren en intentar donar solució als problemes que afecten el conjunt de la ciutadania impulsant projectes relacionats amb l’ocupació, el desenvolupament local, el turisme, la cultura i la preservació del medi ambient, entre altres, des d’un comportament responsable cap a les persones i grups socials amb els que interactua.
El compromís de l’Alt Palància amb la Responsabilitat Social mostra el desig de la comarca per millorar i avançar, seguint la senda de creixement sostenible marcada pels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS) i pels principis de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, i promoure la seua adhesió a la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables.

Leave a Reply