ActualitatUniversitatsUniversitats Castelló

La indústria aposta pels Pactes per l’Ocupació

By 19/05/2021June 9th, 2021No Comments

El sector industrial en les propostes de projectes experimentals dels Pactes per l’Ocupació en aquest any 2021 està més present que mai. Si fins ara els pactes es van inclinar per la promoció turística com a estratègia territorial, en aquest exercici el component industrial s’incorpora en el ventall d’actuacions d’un important grup de pactes.

La indústria s’introdueix en AVALEM Territori a través de dos eixos principals. En primer terme en la incorporació de les necessitats formatives dels subsectors industrials en els plans d’actuació dels pactes i, en segon terme, establint connexió amb els processos d’ordenació de zones i activitats industrials.

La posada en marxa en anteriors projectes experimentals de serveis d’observatori ocupacional i d’activitat empresarial està donant els seus fruits identificant tendències laborals i, sobretot, determinant les necessitats de les empreses. Aquesta nova dimensió suposa, per als Pactes, entrar amb força en la detecció de necessitats de l’empresa i, d’aquesta manera, materialitzar el sentit de les polítiques actives d’ocupació.

Precisament ha sigut la connexió amb l’empresa industrial la que està darrere de la implicació d’alguns Pactes i serveis d’Ocupació i Desenvolupament Local en la proposta d’Entitats de Gestió i Modernització d’àrees industrials. Les EGM suposen un pas avant cap a la modernització del teixit industrial a través de l’adequació dels polígons industrials amb l’objectiu final de millorar la seua dotació i permetre un salt en la classificació cap a polígon avançat o consolidat. Aquest canvi s’emmarca en un projecte global de modernització d’activitats que incorporen major tecnologia i formació en l’activitat productiva.

Pel que fa a la identificació de les necessitats formatives en el sector industrial, el principal resultat és el fet de la coincidència en totes les branques d’activitat de la manca en habilitats digitals i, per extensió, en l’aplicació de tecnologies de procés en l’àmbit de l’empresa. Es tracta de qüestions com la incorporació d’elements robòtics amb una triple finalitat de control i qualitat del procés productiu, mecanització d’algunes activitats, i millora en l’eficàcia productiva i reducció de l’impacte ambiental.

El procés d’incorporar la formació a les empreses amb la col·laboració dels Pactes està encara lluny d’aconseguir els resultats desitjables, sobretot pel que fa a l’agilitat i rapidesa per a identificar i donar resposta a les necessitats assenyalades. No obstant això, des de l’equip de treball de la Universitat Jaume I, considerem que el canvi de tendència d’aquests anys comença a donar els seus primers resultats. L’èxit d’aquest procés dependrà d’en quina mesura els centres de formació reglada i els propis mitjans de LABORA siguen capaços d’arbitrar solucions de resposta ràpida a les demandes que ara comencen a connectar-se amb el projecte AVALEM Territori.

Leave a Reply