ActualitatPacte territorial la Costera la CanalPactesPactes València

El VI projecte experimental del pacte territorial la Costera-Canal aposta per fomentar la cultura emprenedora entre la joventut

By 17/05/2021No Comments

L’import de la subvenció ascendeix a 240.000 €, i a diferència d’anys anteriors, el període d’execució serà fins al 31 de març.

El Pacte Territorial ha rebut una subvenció del Servei Valencià d’Ocupació (Labora) per import de 240.000 €. L’actualització del diagnòstic territorial elaborat pel Pacte al setembre de 2020 va posar de manifest una realitat socioeconòmica del nostre territori determinada per l’escassetat de xarxes o mecanismes de col·laboració entre agents socioeconòmics, la significativa falta d’innovació i iniciatives emprenedores.
Sobre la base d’això, el projecte experimental per a l’exercici 2021-2022 està format per quatre mòduls de treball en coherència al diagnòstic realitzat i recolzats en l’estratègia territorial.

Acompanyament en la inserció laboral

Atés que en projectes anteriors s’ha treballat l’orientació laboral amb joves des dels instituts de FP amb resultats molt positius, com a primera de les línies estratègiques es treballarà en el foment i increment de la FP Dual. En aquest cas, s’adaptarà la modalitat que millor s’adeqüe al territori, donant-la a conéixer a les empreses i a les persones desocupades sense formació. Així mateix, es continuarà amb la labor d’orientació laboral entre els col·lectius més vulnerables.

Foment de la cultura emprenedora i atenció a l’emprenedor

En aquesta línia de treball, el personal tècnic especialitzat en desenvolupament empresarial contractat a aquest efecte, durà a terme l’assessorament a les persones emprenedores des de la generació de la idea fins a la constitució i posada en marxa de l’activitat empresarial.

Innovació en producte

En aquesta línia d’acció es donarà impuls a l’agricultura comercial sostenible i a la transformació dels productes agraris.

Venda de proximitat

Relacionat amb el punt anterior, les actuacions proposades parteixen d’una anàlisi prèvia de la situació de la venda de proximitat i tindran dos orientacions diferenciades. D’una banda, cap als productors i, per una altra, cap als consumidors. Mitjançant diferents jornades teoricopràctiques es tractarà de donar a conéixer i crear els mitjans per a l’aprofitament dels avantatges de la venda de proximitat i el seu desenvolupament.

Leave a Reply