L’ACCO Horta Sud ha posat en marxa una eina gratuïta, en forma de Test de viabilitat posada en marxa negoci/empresa, que serveix per a verificar quins coneixements i manques té la persona emprenedora sobre la gestió d’una empresa.

Realment, el test té dues versions: una curta (13 preguntes de si/no) i una llarga. La primera té per objectiu discriminar entre aquelles persones amb una idea molt vaga de crear una empresa d’aquelles altres que estan disposades a emprar-se a fons per a confeccionar un pla de negoci. Si la persona supera la primera part se la convida a complementar el segon test, a través d’un correu de resposta automàtica.

La segona part (la complet amb les 100 preguntes) és una prova prou dura i llarga que permetrà conéixer la capacitat de resistència de la persona emprenedora i, alhora, és una excel·lent eina perquè repasse, amb un mètode pautat, totes i cadascuna de les parcel·les de l’empresa amb l’afany d’ajudar a redactar el pla de negoci.

Les preguntes toquen aspectes de cada àrea, però l’usuari no coneix la relació i quantificació de cada resposta. Aquesta labor la realitza la plantilla de valoració del test, que quantifica les respostes d’acord amb criteris tècnics prefixats i universals per a tots els usuaris.

Una vegada analitzades les respostes pels serveis tècnics se li remet un informe sobre el grau de maduració de la idea i de les seues capacitats per a posar-la en marxa. Després d’això, complementat el servei que ofereix l’ACCO Horta Sud a l’emprenedoria, el personal tècnic pot verificar al costat de la persona emprenedora el resultat del test, adequar-lo a les circumstàncies concretes tant de la persona com del negoci a emprendre i acompanyar-la en l’elaboració del pla de negoci. O bé, se l’informa sobre el procés que ha de seguir, i de qui i com el poden ajudar per a fer realitat el seu projecte.

El test està penjat en la pàgina web https://observem.es/viabilidad/, per a tots els interessats de la comarca Horta Sud. La versió completa li suposarà uns 15 minuts.

Finalment, les estadístiques agregades de tots els formularis d’emprenedoria recollits en una comarca serviran a les agències de desenvolupament local perquè puguen programar accions més precises en el foment de l’emprenedoria.

Per a més informació pot consultar en el programa ACCO de la Mancomunitat de l’Horta Sud, en l’adreça carrer Cervantes núm. 19 de Torrent, en el telèfon 961 57 20 11 o bé en l’e-mail negocios@mancohortasud.es

Leave a Reply