ActualitatLabora

El programa Avalem Territori-Labora continua les seues accions relacionades amb el mercat laboral en el territori valencià

By 07/07/2020July 21st, 2020No Comments

El Pla Avalem Territori és una de les estratègies més ambicioses impulsades per LABORA, que compta amb la col·laboració de la Universitat de València, la Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló. Amb aquest programa el Servei Valencià d’Ocupació pretén redefinir les polítiques actives per a fer polítiques territorials per a l’ús de caràcter transversal i més adaptades a les necessitats reals, mitjançant la intervenció dels Pactes Territorials per l’Ocupació.
A manera de Laboratori Territorial per a l’Ocupació Valenciana, aquesta iniciativa va arrancar en 2017 amb l’elaboració de diagnòstics territorials del mercat laboral valencià. En 2018 es van dissenyar estratègies per al foment de l’ocupació, en els territoris de referència, en particular, les àrees funcionals. I a partir del 2019, es van desenvolupar les accions estratègiques dissenyades així com tasques d’anàlisis i actualització de les bases de dades pròpies.
Avalem Territori, és un programa del Servei Valencià d’Ocupació i Formació LABORA per a l’adequació de les polítiques d’ocupació al territori i als sectors productius valencians, coordinat tècnicament per la Universitat de València, i amb la participació de la Universitat d´Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló.
Aquest programa pluriennal ha abordat diverses accions relacionades amb diagnòstics territorials, disseny d’accions estratègiques, anàlisis de necessitats formatives o estudi de processos d’innovació en el territori valencià. Aquests treballs han sigut el marc de publicacions: “Informe sobre el desenvolupament territorial i el mercat laboral Valencià”, “Àrees funcionals i mercat laboral”, “Diagnòstic Territorial”, “La indústria valenciana. Una visió territorial del mercat laboral”, “Estratègies territorials i ocupació valenciana” i “Projectes experimentals i territori valencià”. Pròximament es publicarà la “Innovació Territorial Valenciana i l’ocupació valenciana”.
Avalem Territori continua al llarg d’aquest 2020 amb un pla d’acció centrat, entre altres aspectes, en l’elaboració de les estratègies territorials d’ocupació realitzades pels propis Pactes per l’Ocupació; el seguiment dels plans experimentals i l’actualització dels diagnòstics territorials recollits en l’informe “Territori i ocupació”. Al llarg d’enguany a més es posa l’accent en la difusió i la comunicació d’aquest projecte, dirigida a la societat valenciana. Per a això s’han dissenyat diverses iniciatives, com el Butlletí Digital de periodicitat mensual, o la pàgina web del Programa Avalem Territori-Labora.
El Pla Avalem Territori pretén dissenyar una nova metodologia d’estratègies territorials conjunta, en la qual s’aborde com treballar des de l’orientació, la inserció i el foment de l’ocupació. A més, pretén establir un nou model de gestió que adapte l’exercici de les polítiques actives d’ocupació al territori de manera que les vincule i connecte amb les necessitats reals de les persones i de les empreses, i que integre als agents territorials i sectorials.
Avalem Territori persegueix crear una xarxa col·laborativa entre els diferents agents vinculats al territori valencià (administració autonòmica, entitats locals, agents socials, empreses, administració institucional i entitats sense ànim de lucre) per a dur a terme una estratègia conjunta que adapte l’exercici de les polítiques actives d’ocupació a les necessitats de cada territori.
“El Pla Avalem Territori està permetent millores destacades en el disseny i la gestió de les polítiques d’ocupació en la nostra Comunitat. A més, estem segurs que el treball que s’està realitzant de diàleg amb els pactes per l’ocupació servirà per a aprofundir en la formació, l’orientació i també en el necessari debat sobre el futur del treball que volem impulsar des de Labora”, ha assegurat el Secretari Autonòmic d’Ocupació i Director General de LABORA, Enric Nomdedéu.

Leave a Reply