ActualitatLaboraUniversitat ValènciaUniversitatsUniversitats AlacantUniversitats Castelló

El programa Avalem Territori-Labora continua les seues accions relacionades amb el mercat laboral en el territori valencià

By 12/05/2023No Comments

El Pla Avalem Territori és una de les estratègies territorials més ambicioses impulsades per LABORA, que compta amb la col·laboració de la Universitat de València, la Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló. Amb aquest programa el Servei Valencià d’Ocupació pretén redefinir les polítiques actives per a fer polítiques territorials per a l’ocupació de caràcter transversal i més adaptades a les necessitats reals, mitjançant la intervenció dels Pactes Territorials per l’Ocupació.

Avalem Territori és un programa del Servei Valencià d’Ocupació i Formació LABORA per a l’adequació de les polítiques d’ocupació al territori i als sectors productius valencians, coordinat acadèmicament per la Universitat de València, i amb la participació de la Universitat d´Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló.

Aquest programa pluriennal, des de 2017, ha abordat diverses accions relacionades amb diagnòstics territorials, disseny d’accions estratègiques, anàlisis de necessitats formatives o estudi de processos d’innovació en el territori valencià. Aquests treballs han sigut el marc de publicacions “Informe sobre el desenvolupament territorial i el mercat laboral Valencià”, “Àrees funcionals i mercat laboral”, “Diagnòstic Territorial”, “La indústria valenciana. Una visió territorial del mercat laboral”, “Estratègies territorials i empre valencià” i “Projectes experimentals i territori valencià”. Pròximament es publicarà la “Innovació Territorial Valenciana i l’ocupació valenciana”.

Avalem Territori continua al llarg d’aquest 2023 amb un pla d’acció centrat, entre altres aspectes, en l’assessorament i col·laboració amb els pactes territorials per a la programació d’accions, amb reunions prèvies i acompanyament, amb la finalitat d’acomodar-se a les noves bases de subvencions, amb convocatòries pluriennals i dur a terme una avaluació contínua sobre la base d’objectius i indicadors quantificats que permeten millorar el resultat dels programes amb la intenció principal de millorar l’ocupabilitat de les persones i les dades d’ocupació en cada territori.

Així mateix, s’ha dissenyat un curs amb una duració de 30 hores repartides en 10 sessions, dirigit fonamentalment al personal tècnic amb formació en mercat laboral i polítiques actives d’ocupació a escala territorial-local, tot en línia, i tindrà un reconeixement acadèmic oficial per part de la Universitat de València.

També es contempla continuar amb la realització d’infografies, les taules dinàmiques de les estadístiques sobre el mercat laboral valencià, l’ampliació de l’informe territorial iniciat en 2022 titulada “Anàlisi de la digitalització en el mercat laboral d’espais rurals”, de manera que incloga la totalitat del territori valencià amb una visió comarcal, el manteniment de la pàgina web d’Avalem Territori, i l’actualització i execució del pla de comunicació i divulgació dels resultats i s’inclouran els butlletins bimestrals d’informació Avalem Territori, entre altres accions.

Finalment, s’organitzarà a la Universitat de València d’una trobada anual, en format de jornada, amb la presència i la participació de LABORA, els Pactes Territorials, els agents socials i les universitats. Aquesta trobada pretén l’intercanvi d’experiències entre els pactes i acords per l’ocupació i realitzar un balanç del Laboratori Territorial.

Leave a Reply