Acord territorial per a l'ocupació i desenvolupament local del Baix SeguraActualitatPactesPactes Alacant

El pla d’inserció socio-laboral “Vega Baixa Inclusió” promogut per l’Acord Territorial de la Vega Baixa continua en temps de COVID-19

By 20/07/2020November 10th, 2020No Comments

El programa d’orientació i intermediació socio-laboral de persones en situació de risc d’exclusió social continua el seu desenvolupament en temps de Covid-19 mitjançant l’articulació d’itineraris d’inserció adaptats que donen resposta a les necessitats específiques detectades entre les persones pertanyents a col·lectius especialment vulnerables a la comarca de la Vega Baixa del Segura.
La crisi originada per la pandèmia de la COVID-19 és, abans de res, una crisi sanitària, però amb importants repercussions negatives sobre l’economia i el mercat de treball. La necessitat de confinament de la població i la paralització, total o parcial, de l’activitat de les empreses han incidit directament en l’increment de l’atur, la qualitat del treball i els efectes en grups especialment vulnerables.
Pel que respecta a la comarca de la Vega Baixa del Segura, les conseqüències per a l’economia i l’ocupació de la crisi per la Covid-19 es deixen sentir ja en les últimes dades de l’atur. Segons les estadístiques del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) la dada de l’Atur Registrat a la Vega Baixa el mes de maig de 2020 és 30.504, la qual cosa suposa un increment de 5.954 persones més en situació de desocupació respecte al mateix mes en 2019. Per sexes l’atur femení suposa el 57,12% del total, enfront del 42,88% del masculí. Per sectors, el major increment anual s’ha registrat en el sector de serveis, que actualment suposa el 67,03% del total de l’atur registrat a la comarca, seguit de la construcció amb un 11,67% i de l’agricultura amb el 4,67%.
Enfront d’aquesta situació es fa necessari el desenvolupament de mesures com el programa Vega Baixa Inclusió que aborda, des d’una perspectiva innovadora i integral de treball col·laboratiu en xarxa articulada en col·laboració amb els Serveis Socials municipals, l’orientació i intermediació soci-laboral de persones en situació o risc d’exclusió social. Ho fa mitjançant el disseny d’itineraris d’inserció socio-laboral que donen resposta a les necessitats específiques detectades entre les persones pertanyents a col·lectius especialment vulnerables. Aquest programa ha continuat el seu desenvolupament en temps de la Covid-19.
Per a dur a terme el pla d’actuació en aquest nou context l’equip multidisciplinari de professionals de les àrees de psicologia, treball social i integració social, en estreta col·laboració amb els equips tècnics de serveis socials dels diferents ajuntaments de la comarca, ha reformulat els objectius previstos inicialment i ha prestat assistència a distància. Amb el confinament l’atenció presencial es va convertir en atenció telemàtica, superant d’aquesta manera les barreres per a la realització dels itineraris integrats, que inclouen accions orientades, amb caràcter general, a la millora de l’ocupabilitat i integració social dels més de cent participants que es beneficiaran del programa fins al 30 de setembre de l’any 2020.
Amb aquesta mena d’actuacions es reforça l’atenció a les persones més vulnerables, millorant la seua inclusió social i laboral. A més, el programa s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establits per l’Organització de Nacions Unides en la seua Agenda 2030, l’objectiu de la qual és aconseguir un vertader desenvolupament sostenible a nivell mundial i combatre el canvi climàtic, la desigualtat i la pobresa. Concretament, amb el desenvolupament d’aquesta línia d’actuació, l’Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local a la Vega Baixa pretén contribuir a la consecució dels objectius 5. Igualtat de Gènere i 8. Treball Decent i Creixement Econòmic.
El projecte promou accions que fomenten més ocupació i de més qualitat, és a dir, menys precarització, més inclusió social, accions inclusives i menys desequilibris territorials. L’anàlisi integrada de l’escenari actual del desenvolupament territorial de la comarca de la Vega Baixa en relació amb el mercat laboral, realitzat en el diagnòstic territorial a l’empar del Pla Avalem Territori promogut per LABORA, ha permés conéixer la realitat socioeconòmica dels municipis de la comarca, així com la determinació dels problemes i les possibilitats de desenvolupament, amb la finalitat de caracteritzar les bases de l’estratègia local. L’estudi ha permés identificar variables clau com l’especialització productiva, manques formatives o nous nínxols d’ocupació a la comarca.
La situació actual del mercat laboral de la Vega Baixa posa de manifest les conseqüències econòmiques i socials de l’impacte de gènere de la crisi sanitària, atés que les dones pateixen major precarietat i pobresa laboral, la qual cosa les situa en un pitjor lloc per a afrontar un nou període de crisi (especialment dones joves, amb baixa qualificació o migrants), a més alguns dels sectors més afectats, com el comerç, turisme i hostaleria, estan altament feminitzats. Així mateix, la recuperació de l’ocupació no és homogènia, ja que és significativament més lenta en alguns grups socials, com és el cas dels majors de 45 anys, les persones amb baixa qualificació o les persones migrants. Els grups socials més vulnerables presenten cada vegada majors nivells d’exclusió del mercat laboral a causa de la falta de formació específica, sent habitual la demanda de perfils professionals amb major tecnificació, alfabetització informàtica o títols de professionalitat.
A qui va dirigit el Pla? Les accions incloses en aquest projecte estan orientades, amb caràcter general, a la millora de la ocupabilitat i integració d’aturats amb especials dificultats d’inserció socio-laboral, entre els quals es troben els col·lectius de persones amb baixa qualificació, amb diversitat funcional, migrants, dones víctimes de violència de gènere, dones amb problemes d’integració laboral, joves menors de 25 anys, aturats majors de 45 anys i treballadors desocupats de llarga duració, persones víctimes de discriminació per origen racial o ètnic, orientació sexual i identitat de gènere, persones amb problemes d’addicció, persones recluses i ex-recluses, així com perceptors de prestacions, o subsidis per desocupació. Qualsevol persona en situació de vulnerabilitat per les seues condicions socioeconòmiques és susceptible de participar en aquest projecte.

Leave a Reply