ActualitatAcord Territorial per l'ocupació de la Mancomunitat de l'Alt Palancia i la seua àrea d'influènciaPactesPactes Castelló

El Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local Alto Palancia busca oportunitats per a la inserció laboral en l’àmbit de la cultura a través del projecte CreaPalancia

By 06/10/2023No Comments

Gestors culturals i agents d’ocupació i desenvolupament local dels municipis integrats en la Mancomunitat de l’Alt Palància han participat en noves sessions formatives sobre gestió cultural. La iniciativa s’emmarca en el projecte CreaPalancia, impulsat pel Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local Alto Palancia, en col·laboració amb la Universitat Jaume I. Les reunions de treball han aprofundit en la captació dels públics culturals, a través de propostes que atraguen turisme cultural i d’experiències a la comarca, així com en la possibilitat de captació de talent jove procedent de la UE.

La novena edició de CreaPalancia s’ha desenvolupat a l’Ajuntament de Torás i ha estat dirigida per Roberto Ramos de León, gestor d’informació especialitzat en el sector cultural, agent d’acompanyament del Programa d’Extensió Universitària de l’UJI i especialista en iniciatives de desenvolupament local, participació i definició de xarxes de treball.

Ramos ha incidit en el fet que, per a aconseguir l’èxit de les propostes culturals, han d’estar arrelades en el territori i els habitants de les zones rurals han de ser protagonistes i convertir-se en partícips dels projectes. Les activitats de dinamització cultural han de tindre en compte, així mateix, les noses o bretxes del públic cultural, com el poder adquisitiu, el nivell educatiu i els factors socials i demogràfics.

També s’ha debatut entorn de la cultura accessible i a les accions per a generar públics i fidelitzar l’audiència. La comunicació i el màrqueting són aspectes que contribueixen al millor desenvolupament de les propostes, per la qual cosa cal definir un pla de comunicació que contemple la segmentació de públics i els canals més eficaços. En el cas de l’Alt Palància s’ha de tindre en compte el caràcter rural de les localitats que conformen la comarca, amb una població envellida i desconnectada en gran manera de les noves tecnologies.

En el transcurs de la jornada, el personal tècnic dels ajuntaments ha participat en una dinàmica grupal per a estimular la creativitat i desenvolupar projectes viables. Per a això, s’han debatut les exigències dels diferents públics, tant residents com visitants, amb l’objectiu d’establir les claus per a poder portar les iniciatives cap a l’èxit.

D’altra banda, en la sessió desenvolupada a Segorbe s’ha aprofundit en les línies de finançament de la Unió Europea per als projectes locals generats a la comarca que puguen incorporar a persones procedents del continent per al seu desenvolupament.

El Cos Europeu de Solidaritat és una iniciativa que ofereix oportunitats a joves d’entre 18 i 30 anys per a que duguen a terme serveis de voluntariat o participen en projectes en el sector de la solidaritat i la cultura, en el seu propi país, en un altre país de la Unió Europea o fora d’ella. Sota el lema “La unió fa la força”, el programa pretén respondre als desafiaments socials i humanitaris, construir una societat més inclusiva i oferir una experiència que inspire i capacite a la joventut.

Els projectes acollits al CES presten especial atenció a la promoció de la inclusió i diversitat, a la sostenibilitat i cura mediambiental, a donar suport a la transició digital i a millorar la participació dels joves en la societat. La iniciativa pot ser impulsada tant des de les administracions públiques com des de les organitzacions socials.

Creapalancia, Palància Cultura Creativa, s’integra en el Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local Alto Palancia. Es tracta d’un projecte de dinamització territorial el principal objectiu del qual és generar una xarxa dinàmica de professionals de l’àmbit de la cultura i ocupació per a pensar en clau de desenvolupament comarcal. CreaPalancia analitza l’oferta cultural i patrimonial existent en l’Alt Palància, i sospesa les oportunitats d’ocupació i desenvolupament territorial que es poden generar amb la cultura com a eix central.

La Mancomunitat Alt Palància, en el marc d’actuació del Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local, va signar amb la Universitat Jaume I de Castelló un conveni de col·laboració dins del programa ENCLAU_UJI, una xarxa de municipis per la cultura. Així es pretén reforçar el vincle entre la Universitat i el territori impulsant la realització de projectes culturals més adaptats a les demandes reals de la població amb la participació conjunta del món acadèmic i els agents socials, econòmics i institucionals locals.

A través de CreaPalancia es pretén fomentar la capacitat creativa del territori en el seu conjunt, incorporar les oportunitats de les noves tecnologies, localitzar recursos necessaris per a obrir nous espais, posar en valor les tradicions culturals i el patrimoni construït, establir les condicions perquè florisquen talents i oficis creatius i facilitar la participació de persones, empreses, associacions i entitats que propiciaran una major cohesió social i vertebració territorial de la comarca.

Leave a Reply