ActualitatPacte territorial per l'ocupació de la Plana BaixaPactesPactes Castelló

El pacte territorial per l’ocupació de la Plana Baixa acosta els serveis a la ciutadania

By 08/02/2021February 15th, 2021No Comments

El Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa posa en marxa un projecte consistent en l’acostament dels serveis d’orientació laboral i assessoria a emprenedors als municipis consorciats que el necessiten, mitjançant el desplaçament de personal i l’atenció telemàtica.

El Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa comprén 10 municipis, dels quals quatre compten amb menys de 2.000 habitants i només dos disposen d’Agència de Col·locació (La Vall d’Uixó i Nules). A més, és general el desconeixement per part dels veïns dels recursos dels quals disposen aquestes agències i tot el que poden oferir a les persones interessades en trobar una ocupació o emprendre.

És per això que, en identificar-se tan clarament aquesta manca, s’ha fet necessari acostar aquesta informació als veïns del Pacte, mitjançant un servei itinerant d’atenció personalitzada per part d’una tècnica especialista en empreses i una tècnica especialista en ús del Consorci.

Aquest projecte es va iniciar a l’octubre de 2020 en un dels pobles més muntanyencs, Eslida, que, segons dades del 2020 (INE), compta amb 725 habitants. En el primer dia d’atenció, es va aconseguir oferir informació actualitzada a dos persones demandants d’ocupació. Aquesta primera presa de contacte va permetre avaluar l’acceptació i el grau de satisfacció del projecte, així com dur a terme les possibles modificacions necessàries.

Donada la necessitat d’estendre aquest servei a la resta de municipis interessats, al gener de 2021 s’ha començat a oferir en altres localitats com La Llosa, Alfondeguilla i Almenara, preveient ampliar-se a uns altres en un futur pròxim. Entre les actuacions més destacables dutes a terme es troba la publicitat de les agències de col·locació, l’existència del conveni del Consorci amb SECOT per a l’assessorament a emprenedors i els cursos de formació oferits per LABORA.

Encara que en un inici es va plantejar l’atenció presencial, perquè algunes persones manquen de les eines o coneixements bàsics per a l’assessorament telemàtic, donada la situació sanitària actual, s’està prevalent l’atenció virtual o telefònica. Així doncs, es convida als veïns de la Plana Baixa a contactar amb el Pacte Territorial per a concertar una cita online, tenint tota aquesta informació al seu abast en la pàgina web
http://activemlaplanabaixa.es/2021/01/27/servicio-telematico-para-busca-de-empleo-o-iniciar-unproyecto/

Leave a Reply