ActualitatConsorci per la creació d'ocupació de l'Horta Nord Pactem NordPactesPactes València

El consorci Pactem Nord impulsa l’acompanyament tecnològic als aturats de l’Horta Nord en la seua cerca d’ocupació

By 08/02/2021February 15th, 2021No Comments

El projecte experimental que s’està desenvolupant en el marc de la convocatòria de suport als Pactes Territorials de LABORA inclou, com una de les seues accions prioritàries i més valorades, la realització d’itineraris tecnològics d’incorporació i adaptació a entorns digitals en l’ocupació.

El mercat laboral actual demanda noves competències tecnològiques, no sols per a enriquir els llocs de treball ja existents, sinó per al procés de cerca d’ocupació en si mateix. Aquesta situació s’ha fet molt més evident degut a l’efecte de la crisi de la COVID-19 i les seues conseqüències socials i laborals.

Per això, tant de manera telemàtica com presencial, en aquells casos en els quals siga necessari, s’estan realitzant aquests itineraris de suport personalitzat i accions formatives grupals per a contribuir a la reducció de la bretxa digital, amb especial incidència en l’ús de la telefonia mòbil i les aplicacions informàtiques de cerca d’ocupació, així com en les xarxes socials i l’elaboració de nous formats de currículum en línia per a aquelles persones amb uns coneixements més avançats.

L’impacte de les tecnologies en gran part de la població a la qual ni els coneixements ni els recursos els permeten un ús avançat d’aquestes eines informàtiques en els processos de cerca d’ocupació és un aspecte clau que incideix en les opcions d’inserció laboral i en els mitjans emprats actualment per als processos de selecció que, en molts casos, s’estan realitzant de manera telemàtica.

Per això, el projecte compta amb professionals experts que fan costat a aquestes persones en el seu procés individual d’adquisició, adaptació i integració de les noves tecnologies en la seua cerca activa d’ocupació. En aquest sentit s’ha desenvolupat una nova metodologia per a l’acompanyament de persones sense coneixements previs amb continguts flexibles, amplis horaris d’atenció i total adequació a les necessitats i objectius de cada persona beneficiària.

Aquesta línia de treball, emmarcada dins del projecte experimental Corresponsabilitat i foment de l’ocupació cofinançada per LABORA, es complementa amb altres accions que contribueixen a afavorir la inserció laboral de les persones participants, com la realització d’itineraris de responsabilitat social amb empreses i la intermediació laboral responsable.

Leave a Reply