Acord Territorial per l'ocupació de la Mancomunitat de l'Alt Palancia i la seua àrea d'influènciaActualitatPactesPactes Castelló

El Pacte Territorial de la Mancomunitat Alt Palància amplia el seu radi d’acció

By 29/12/2020No Comments

ADHESIÓ DE GAIBIEL I BARRACAS A LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’ALT PALÀNCIA

En la sessió Extraordinària del Ple celebrat per la Mancomunitat Alt Palància dimarts passat 17 de novembre, per unanimitat dels 24 vocals presents, es va aprovar la sol·licitud d’adhesió a aquesta Mancomunitat i, per consegüent al Pacte Territorial per l’Ocupació i Desenvolupament Local, dels municipis de Gaibiel i de Barracas.

La incorporació d’aquests municipis es produirà amb efectes del dia 1 de gener de 2021 a la totalitat dels serveis que presta la Mancomunitat al seu àmbit territorial, entre ells els desenvolupats pel Pacte Territorial.

Amb aquesta adhesió són ja 21 els municipis que integren l’entitat local de caràcter supramunicipal i un total de 24 els ajuntaments adherits al Pacte Territorial per l’Ocupació i Desenvolupament Local. Des dels seus inicis, al 2016, ha sigut voluntat d’aquesta Mancomunitat facilitar a la resta de municipis de l’Alt Palància l’adhesió a aquest acord, amb la finalitat de participar conjuntament en un projecte l’objectiu prioritari del qual és el foment de l’ocupació, afavorint el creixement i desenvolupament de la comarca i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

Dins de les línies d’actuació del Pacte es troben l’assessorament en la cerca d’ocupació, a través d’Itineraris Personalitzats d’Inserció; la intermediació laboral amb demandants i empreses; l’atenció i assessorament en la idea de negoci; la promoció de l’ocupació i de l’emprenedoria femenina; el foment de l’economia social; la formació per a l’ocupació verda; la prospecció i detecció de necessitats formatives de les empreses; i l’anàlisi dels perfils professionals i les competències que requereixen les empreses per a cobrir els seus llocs de treball.

Els objectius i línies d’actuació del Pacte Territorial estan inspirats en les recomanacions de la Unió Europea i les polítiques de les Estratègia Territorial Comunitat Valenciana alineades amb els objectius previstos en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Aquest acord de col·laboració en matèria d’ocupació i desenvolupament local en l’Alt Palància, del qual també formen part la Federació Empresarial Comarcal (FECAP) i les organitzacions sindicals, UGT i CCOO, compta amb l’assessorament i col·laboració de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) de la Universitat Jaume I de Castelló, i està subvencionat per LABORA, en el marc d’actuació del seu programa AVALEM TERRITORI.

Els 19 municipis que conformaven la Mancomunitat donen la benvinguda als nous membres i celebren que es produïsca un efecte de consolidació d’una entitat que té com a fi l’acostament dels serveis al ciutadà en tots els racons de la comarca.

Leave a Reply