ActualitatPacte Territorial per l'Ocupació de la Ciutat d'AlacantPactesPactes Alacant

El nou Pacte Territorial per l’Ocupació de la Ciutat d’Alacant començarà el 3 de Julio de 2023

By 14/07/2023No Comments

El Pacte Territorial de la ciutat d’Alacant es va crear l’any 2000 a través de l’acord de l’Excm. Ajuntament d’Alacant. Al llarg d’aquests 23 anys s’han anat implantant les línies d’actuació, serveis i estratègies. En 2020 i després de l’impacte econòmic ocasionat per la pandèmia, es van definir 25 noves línies estratègiques que tenen el seu reflex i base en els següents documents: Dictamen per a la recuperació postcovid de la ciutat, Diagnòstic Avalem Territori, Estratègies Avalem Territori i Agenda Urbana Alacant 2030.

Emmarcat en l’estratègia 2 Avalem Territori, la posada en marxa de l’Observatori Socioeconòmic del Pacte Territorial per l’ocupació de la ciutat d’Alacant donarà suport a la resta d’accions que desenvolupa el Pacte en el marc de les 24 línies estratègiques restants. La creació d’aquest observatori coincideix, a més, amb una de les 105 propostes elaborades per la Comissió per a la recuperació d’Alacant (en concret la proposta 27), que va ser un treball col·lectiu de les entitats de la ciutat, amb el que això suposa de cohesió social i de legitimitat del propi projecte.

L’Observatori permetrà dotar d’una visió de conjunt a les accions del Pacte, redefinirà totes les línies d’acció des del punt de vista de l’ocupació de qualitat, la transformació social, el desenvolupament inclusiu i sostenible, ocupació plena de qualitat i productiva, el treball decent, la innovació, la reducció de la desigualtat social, la reducció de la bretxa de gènere, la igualtat de gènere, la transformació digital, la transició a una economia verda, la transparència, eficàcia i avaluació, i un enfocament holístic participat pels actors públic i privats clau en el territori.

Portarà a terme diverses accions: avaluació quantitativa i qualitativa del conjunt de les accions del Pacte; elaborar una memòria anual de resultats i accions en el seu conjunt; definir propostes de millora contínua i implementació de sistemes de qualitat sobre la base de les dades obtingudes; emetre propostes d’adaptació de tots els programes d’acord amb els principis transversals citats en el paràgraf anterior; i participar en la creació del laboratori de noves estratègies, amb l’impuls dels actors socials.

Leave a Reply