ActualitatPacte Local per l'Ocupació Castelló de la PlanaPactesPactes Castelló

CastellóCREA s’especialitza en orientació laboral a víctimes de violència de gènere

By 25/11/2022No Comments

CastellóCREA col·labora amb el Servei d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Castelló (SIO) per a fer un pas més en el servei d’orientació laboral. Des de fa més d’un any s’està implementant una assistència a les necessitats particulars que presenten les dones víctimes de violència de gènere; per a això es requereix l’actuació d’una tècnica especialitzada en igualtat.

El servei d’orientació especialitzat en dones víctimes de violència de gènere compleix amb el que s’estableix en la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere en el seu article 22, en el qual s’estableix la creació de programes d’acció destinats a les dones víctimes que estan inscrites com a demandants d’ocupació. A més, el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, aprovat el 28 de setembre de 2017, millora aquesta llei incloent 16 mesures relacionades amb l’àmbit laboral.

El disseny de l’orientació laboral especialitzada en víctimes de violència de gènere es basa en una observació detectada pel Servei d’Orientació Laboral. Segons la nostra experiència, una de les principals causes per les quals les dones no denuncien les situacions d’assetjament o violència de gènere i, per consegüent, no abandonen les relacions en les quals s’emmarquen, es deu a la manca de mitjans i la dependència econòmica de la figura que exerceix el maltractament. La desocupació provoca que les dones no puguen mantindre’s a si mateixes, i en molts dels casos a més tenen menors a càrrec seu. D’ací la importància que existisquen accions programades específicament per a aquestes dones.

Perquè l’atenció siga la més efectiva possible i aconseguir major abast des de CastellóCREA es van establir acords amb altres entitats del territori com cases d’acolliment, pisos tutelats, ONG, Centre Dona 24 hores, Labora, etc. Aquests acords persegueixen agilitzar el procés d’inserció laboral de les víctimes, mitjançant la coordinació i l’actuació conjunta que, a més, reforça el teixit dels agents presents en el territori.

L’orientació especialitzada en dones víctimes de violència de gènere s’implementa d’acord amb un itinerari alternatiu a l’habitual de CastellóCREA. El procés s’inicia quan una dona sol·licita el servei o és derivada, independentment que hi haja o no denunciat formalment la situació de maltractament. A continuació és atesa per una professional especialitzada en igualtat, aconseguint un procés més ràpid, curt i íntim, per a millorar les possibilitats d’incorporació al mercat laboral, des d’un enfocament proactiu i participatiu.

En les intervencions és necessari generar un clima de confiança on la dona se senta compresa, no jutjada, es normalitzen les seues emocions, es minimitze el sentiment de culpa, s’oferisquen missatges positius i s’evite la victimització secundària: haver de contar la seua història de vida a moltes persones diferents que, a més en nombroses ocasions, no estan formades en aquesta matèria. Després de realitzar la primera entrevista s’estableix un recorregut ajustat a les necessitats de cada dona i es duu a terme un seguiment.

La inserció laboral d’aquest col·lectiu, així com la millora de les seues condicions laborals, són clau per a reforçar l’autonomia, l’autoestima, millorar competències i capacitats, així com guanyar poder adquisitiu. Rebre una orientació laboral adequada pot ser clau per a abandonar la situació que estan vivint i recompondre la seua vida.

Leave a Reply